Regionsudvalget

Lone Hedegaard (formand)
Finderup Efterskole
Lone@finderupefterskole.dk
Tlf.: 23 63 37 52

Anders Østerby
Frøstruphave Efterskole
aoe@frostruphave.dk
Tlf.:75 28 21 88

Mette Ibsen (sekretær og kasserer)
DHE Skjern
mi@dhe.dk
Tlf.: 97 35 40 44

Brian Buchhave
Nr. Nissum Efterskole
bb@nissum.dk

Lotte Pilgaard
Fjordvang Efterskole
lp@fjordvangefterskole.dk
Tlf.: 97 32 16 88

Anette Bonde
Hestlund Efterskole
ab@hestlund.dk
Tlf.: 86 86 21 11

 

 

Beskrivelse af regionen, netværk og udvalg
I Midt- og Vestjyske region har der gennem flere år været en stærk tradition for samarbejde mellem skolerne. Vi står stærkere samlet og oplever en stor samhørighed, når vi deler ideer og udveksler erfaringer på tværs af skolerne.
Vi har stor succes med vores to årlige inspirationsdage, der afholdes på skift på regionens efterskoler.  
Idrætsudvalget koordinerer idrætsstævner som Vestjyske mesterskaber og gymnastikstævner. Det samarbejde fungerer rigtig godt til gavn for planlægningen på de enkelte skoler.  

Bestyrelsens faste opgaver er:
  • At arrangere to inspirationsdage. Et i efteråret og et i foråret med generalforsamling. Begge møder er for ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved regionens skoler. Der er gratis deltagelse.
  • At arrangere nyansattes dag hvert andet år.
  • At planlægge og afholde regionens time på Efterskolernes årsmøde i marts.
  • At være med i oplysningsarbejdet om skoleformen.
  • At være opmærksom på nye arbejdsområder, der falder indenfor formålet.
  • At deltage i et årligt møde med Efterskoleforeningens bestyrelse og sikre at regionsbestyrelsen er bindeled til Efterskoleforeningens bestyrelse.
I øjeblikket har Region Midt- og Vest formaliseret udvalg, netværk og koordinationsopgaver omkring:

Sekretærer
Regionens sekretærer mødes i små geografiske enheder. 
En gang om året - torsdag i uge 43 - har de desuden et fælles sekretærtræf for alle administrative medarbejdere i regionen. Typisk er der to skoler om at afholde træffet. 
Hvis du ønsker at deltage i et netværk kontakt mi@dhe.dk 

Ledere 
Ledernetværket mødes to gange om året og altid i ugen efter Efterskolernes Dag og ugen efter Efterskolerne Aften. 
Skolerne dels på skift om værtskabet, og dagsordenen aftales med udvalget.
Gitte Christiansen, Dejbjerglund Efterskole
Palle Aagaard Jespersen, Blåkilde Efterskole

Vejleder / netværkskoordinator
Afholder en inspirationsdag om året og deltager i vejledertræffet i Vingsted
Lene Busk, Lyngs Idrætsefterskole
Mads Milsgaard, Midtjysk Efterskole

Køkkenledere 
Køkkenlederne samles i små netværk i geografiske områder.  
Hvis du ønsker at deltage i et netværk kontakt lone@finderupefterskole.dk 

Pedeller 
Pedeller samles i små netværk i geografiske områder.  
Hvis du ønsker at deltage i et netværk kontakt lone@finderupefterskole.dk

Idrætsudvalget 
Planlægger stævner for håndbold, fodbold, volleyball og badminton i regionen
Lone Hedegaard, Finderup Efterskole, repræsentant for regionen
Henrik Møldrup, Nørre Nissum Efterskole, ansvarlig for fodbold
Kristian Sørensen, Lyngs Idrætsefterskole, ansvarlig for håndbold
Peter Bruun, Efterskolen Solgården, ansvarlig for badminton
Peter Gade Idrætsefterskolen Lægården, repræsentant i Efterskolernes Idrætsudvalg (EIU) valgt af generalforsamlingen.
 
Links