Formålet med projektet er: 

  • At udvikle et tilbud til efterskolerne, hvor både elever og lærere føler sig klædt på til at samtale om grænser og krænkende adfærd
  • At udvikle et format, der tager hånd om det proaktive arbejde med grænseoverskridende- og krænkende adfærd

At de unge

  • Får hjælp til at opnå indsigt i og respekt for egne og andres personlige grænser
  • Får hjælp til at tage samtalen om dilemmaerne og grænserne
  • Opnår viden om rettigheder samt viden om, hvordan de selv kan bidrage til at fremme den gode dialog om grænser og grænseoverskridende adfærd
  • Opnår handlekompetencer, både som krænket, men også som bystander (passiv tilskuer)

At efterskolens personale (primært lærerne)

  • Opnår kompetencer til at facilitere proaktive forløb for eleverne, hvor der sættes fokus på at gøre eleverne opmærksomme på deres egne og andres grænser og italesætte disse
  • Får et sprog, der er forudsætningen for samtalen
  • Føler sig klædt på til opgaven med at facilitere den svære samtale og ikke er bange for at tage den, når den opstår
  • Får mulighed for faglig sparring

Succeskriteriet er, at der med projektet bliver skabt et rum og en åbenhed på efterskolerne, så både elever og lærere i fælles dialog og med et fælles sprog kan arbejde proaktivt med grænseoverskridende og krænkende adfærd. Ligeledes er det et succeskriterie, at elever og personale tilegner sig handlemuligheder, som de kan tage i brug, såfremt de skulle opleve eller være vidne til grænseoverskridende og/eller krænkende adfærd.

Deltagende efterskoler: Midtsjællands Efterskole, Sdr. Felding Efterskole, Efterskolen Flyvesandet og Hou Maritime Efterskole.

Projektleder: Mie Juul Ingerslev, mie@efterskolerne.dk, tlf.: 33 17 97 55
Projektet er finansieret af Forsøgs- og Udviklingsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriet og blev udviklet i skoleåret 2022-2023.

Erfaringerne fra projektet er blevet samlet til undervisningsmaterialer, som kan findes her.