Me&We er baseret på en forandringsteori, hvor det handler om at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at imødegå mistrivsel i form at stress, pres og ensomhed.

Projektet er et samarbejde mellem Mary Fonden, Just Human, Efterskoleforeningen og Tuborgfondet - sidstnævnte finansierer projektet med 4,75 mio. kr.

Kort om projektet:
Skoleåret 2019/2020: Projektet udvikles, samskabes og testes med elever og lærere på tre udvalgte efterskoler; Høng, Haslev Idrætsefterskole og Flakkebjerg.
Skoleåret 2020/2021: Projektet afprøves og evalueres på 20-30 efterskoler rundt om i landet.
Skoleåret 2021/2022: Projektet udrulles på yderligere 40-45 efterskoler. Der evalueres løbende. Resultater og viden videreformidles til offentligheden i slutningen af skoleåret 2022.
Skoleåret 2022/2023 og 2023/2024: Me&We udbydes som kursusforløb i Efterskoleforeningen.

Materialet indeholder aktiviteter og øvelser til otte overordnede temaer: Kom godt i Gang, Mig og min Mobil, At lade Op, Fællesskab, Forstå dig selv og Andre, Søvn, Kammeratskab, Efter Efterskolen.

Temaerne varierer både i længde og i antallet af aktiviteter, og øvelserne er tilrettelagt, så de kan integreres i efterskolens skema og hverdag, f.eks. til fællestimer, fællessamlinger og aktiviteter i grupper eller klassesammenhænge.

Læs mere om Me&We her.

For yderligere information eller spørgsmål kontakt projektleder Mie Juul Ingerslev, mie@efterskolerne.dk, tlf.: 3317 9755.