Efterskolens 10. klasse har udviklet sig enormt de sidste 10-15 år i takt med, at eleverne er strømmet til. Efterskolens 10. klassetrin er blevet trendsættende i forhold til, hvordan man laver god 10. klasse. Og med succesen følger ekstra opmærksom både politisk og pædagogisk.

At være et forbillede forpligter. Derfor skal efterskolens 10. klassetrin stå knivskarpt i forhold til ansvaret for de unges kvalifikationer, kompetencer og trivsel. 10. klasses almene sigte har i snart 50 år handlet om at stå mål med dansk, matematik og engelsk udover hovedsigtet. Det er nu tid til at kigge på, om der er flere eller andre mere relevante overskrifter for 10. klasse. 

Derfor sætter Efterskolerne gang i et udviklingsprojekt om 10. klasse i skoleårene 2024/25 og 2025/26 med en tilknyttet projektleder og disse 15 deltagende skoler: 

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole, Brejninggaard Efterskole, Dronninglund Efterskole, Efterskolen Ådalen, Farsø Efterskole, Halvorsminde Efterskole, Hørby Efterskole, Københavns Idrætsefterskole, Ladelund Efterskole, Løgumkloster Efterskole, Musikefterskolen i Humble, Nørbæk Efterskole, Skyum Idrætsefterskole, Svendborg Efterskole og Waldemarsbo Efterskole.

Udviklingen af 10. klasse skal:

 • Sikre, at 10. klasse er et relevant tilbud til alle unge
 • Uddanne handlekraftige samfundsborgere i civilsamfundet
 • Få flere unge til at opleve at lykkes med deres liv
 • Styrke balancen mellem hånd og ånd
 • Styrke den enkelte unges lyst og evne til fortsat uddannelse

Projektet vil give nye billeder på, hvordan man kan lave efterskole med et alment sigte, gennem en reorganisering og nytænkning af undervisningen.

Projektets mål:

 • Skabe en ny 10. klasse, der fastholder sin plads som en solid del af grundskolen
 • Ruste unge til en kompleks og mangfoldig verden ved at integrere både intellektuelle, praktiske og sociale elementer
 • Give plads til endnu flere unge med forskellige baggrunde

Projektets struktur:

 • Tre moduler: Bogligt, praksisfagligt og medborgerskabsmodul
 • Mindst 600 lektioner ligeværdigt fordelt mellem modulerne
 • Tværfaglig undervisning og samarbejde på tværs af moduler
Projekt Ny 10. klasse. Illustration: e-Types

De tre moduler i 'Projekt Ny 10. klasse'. Illustration: e-Types

Skolernes deltagelse:

 • Skolerne formulerer læringsmål for hvert modul 
 • Udvikler nye evalueringsmetoder for at vurdere elevernes udbytte 
 • Minimum én klasse fra hver skole deltager i projektet

Eksamensmuligheder:

 • Skoler kan føre eleverne til FP10 eller alternativ prøve 
 • Fælles evaluering og perspektivering af projektet er vigtig 
 • Opfyldelse af gældende lovgivning ved FP10-eksamen 

Støtte fra Efterskolerne:

 • Fra 2024 stiller Efterskolerne en projektleder til rådighed
 • Projektlederen udvikler fællesdelene i projektet, planlægger netværk, workshops og studieture
 • Ekstern evaluator tilknyttet projektet for dokumentation, analyse og styring
Projektet løber i skoleårene 2024/25 og 2025/26 og ledes af foreningens projektleder Mikkel Grønne. Det vil køre som et samspil mellem udviklingsprojekter på de deltagende skoler og netværk mellem skolerne. Rammerne vil være fælles med plads og hensyn til individuelle forskelle.

Slutproduktet på det samlede projekt er en håndfuld bud på nye modeller for efterskolens 10. klasse beskrevet på baggrund af de deltagende skolers lokale udviklingsprojekter. Modellerne vil danne baggrund for en intern politisk og pædagogisk diskussion i skoleformen. På længere sigt vil resultaterne af projektet kunne danne grundlag for et videre arbejde med at modernisere lov og bekendtgørelse om 10. klassetrin.

Læs mere om baggrunden for projektet i Magasinet Efterskolerne, nr. 24, s. 38-40.