Gennem IBO-forløbet er eleverne desuden i praktik i virksomheder.

Modellen kan erstatte den traditionelle brobygning og Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) og tilbydes nu som en abonnementsordning for alle landets efterskoler.

Innovations-Brobygnings-Opgaven (IBO) er en unik måde at skabe ny viden om og relation til et erhvervsfagligt felt, som eleverne ikke på forhånd har kendskab til. Det centrale i IBO er, at innovationsdidaktikken og samarbejdet mellem efterskoleelever, virksomheder og erhvervsskoler virker som en åbning mod nye faglige indsigter og forståelser.

Evalueringer viser, at eleverne er mere motiverede i brobygningsdagene, fordi det er deres løsninger til virksomhederne, som er omdrejningspunktet.
Vi ved også at IBO-forløbet styrker eleverne i at opdage deres egne styrker og færdigheder og at det fremmer elevernes nysgerrighed, viden og positive indstilling mod erhvervsuddannelser, fordi eleverne bliver præsenteret for de problemorienterede og kreative arbejdsformer, som især er kendetegnende for erhvervsuddannelserne.

Gennem Innovations-Brobygnings-Opgaven trænes eleverne i:
 • At arbejde problemorienteret
 • At kontakte og besøge virksomheder på egen hånd
 • At have en undersøgende tilgang til tingene. De får mulighed for at gentænke og overveje deres oplevelser
 • At komme meget mere i dybden omkring et fagligt felt.
Eleverne får :
 • Større selvtillid. De bliver mere robuste og selvstændige
 • Indsigt i egne præferencer, når det gælder arbejdsformer
 • Nye indsigter i erhvervsskolefaglighed og grønne uddannelser
 • Kendskab og relationer til både erhvervsliv og erhvervsskoler
 • Mulighed for at møde andre karriereforløb og skoler som de ikke nødvendigvis ellers ville have opsøgt eller var bekendt med
 • Grøn brobygning, der relaterer sig til verdensmål og elevernes ideer til virksomhederne
Ved tegning af abonnement får efterskolerne:
 • Konsulentbistand af efterskoler og erhvervsskoles tilknytning i en klynge, hvor man koordinerer datoer for det kommende samarbejde om IBO-brobygning.
 • Gratis deltagelse i IBO basiskursus for ubegrænset antal lærere
 • Forberedelseskursus for IBO-planlæggere
 • Mulighed for gratis deltagelse med ubegrænset antal lærere på IBO-kursus fortsætter og/eller videndelingsmøde for efterskoler i efterfølgende år.
 • IBO-håndbøger samt adgang til materialer og arbejdsark.
 • Adgang til sitet www.ibo-brobygning.dk, som erstatter brobygning.net eller Unoit.dk
Nuværende deltagerskoler anbefaler at:
 • Sende alle tilknyttede IBO-lærere på kursus
 • Udpege mindst to IBO-planlæggere, der kommer på planlæggerkursus i foråret
 • Bruge IBO-modellen som skabelon og tilpasse den til egen skole
 • Brug IBO-håndbogen – det er gode værktøjer og materialer

IBO-Modellen er udviklet af og med efterskoler og erhvervsskoler gennem de sidste 6 år. Mere end 7000 efterskoleelever har foreløbigt deltaget i et IBO-forløb.

Læs mere om IBO-modellen her og hvordan du tegner et IBO-abonnement.