Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Velkommen til endnu et nyt og levende skoleår. Og tillykke med muligheden for at få lov at stimulere teenagere fagligt, personlig og socialt de næste 10 måneder. Det er og skal være et privilegium at være en del af en skoleform, hvor vi har frihed til at arbejde med faglig, personlig og fællesskabende udvikling for hver eneste af vores omkring 30.000 elever. Husk nu at nyde det.

Også velkommen til et valgår, hvor unge, klima og uddannelse kan blive store temaer, som taler direkte ind i både efterskolernes og elevernes hverdag.

Som I nok ved, har SF opsagt folkeskoleforliget, hvilket er en klar melding om, at partierne i valgkampen ikke behøver være låst af det brede forlig, der blev indgået i 2013. Argumentet er, at SF ønsker folkeskolen løsnet fra den stramme styring, forliget skabte i 2013.

Efterskolerne er netop ikke en del af den stramme styring, men vi har i udbredt grad haft frihed til selv at definere den pædagogiske hverdag på skolerne og dermed udnytte andre veje til at nå folkeskolens slutmål. Derfor giver det også god mening at invitere folketingskandidater ud på efterskolerne for at tale om frihed, om bæredygtighed og om udviklingen af det bedste afsæt til ungdomsuddannelserne og til ungdomslivet.

Et opsagt folkeskoleforlig kan også betyde nye diskussioner om udskolingen og dermed fokus på overgangene mellem 8.,9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Her bliver valget helt centralt for os. Efterskoler har meget at byde på, og vi skal udnytte alle muligheder for at komme med input til fremtidens uddannelsespolitik. En tredjedel af alle unge er på efterskole. Det forpligter – også til at blande os i debatter op til folketingsvalget.

Så spørgsmålet herfra skal være: Hvordan vil din efterskole sætte et politisk aftryk? Ikke for politikernes skyld – men for fremtidens unges skyld.

Jeg ønsker godt skoleår og valgår til alle!