Af Anna Rossman Thejsen

Har du idéer til historier fra efterskoleverdenen og om unge, som Efterskolernes medier burde skrive om, og vil du være med til at styrke Magasinet Efterskolerne og nyhedsbrevet Efterskolelandskabet?
Så er det nu muligt at søge om at blive medlem af Efterskolernes medieudvalg.

Udvalget vælges for en treårig periode, og medarbejdere inden for alle faggrupper og stillinger samt bestyrelsesmedlemmer på efterskoler fra hele landet opfordres til at søge.

Udvalgets medlemmer mødes ca. fire gange om året, og møderne foregår primært rundt omkring på skolerne. Udover at deltage i møderne forpligter udvalgets medlemmer sig også til med jævne mellemrum at sende en skriftlig efterkritik af Magasinet Efterskolerne og nyhedsbrevet Efterskolelandskabet.

I Efterskolernes medieudvalg sidder redaktør af Magasinet Efterskolerne, Anna Rossman Thejsen, og journalist på Efterskolernes medier, Louise Wethke Buch, samt en række medlemmer af Efterskoleforeningen, som vælges for tre år ad gangen.

Formålet med udvalget er at give medlemmerne mulighed for at bidrage med idéer til emner og temaer, som optager jer ude på efterskolerne. Det kan være alt fra, hvilke muligheder og udfordringer der er ude på skolerne nu og her til nye tendenser inden for ungeliv, ny forskning samt konkrete projekter, undervisningsforløb mv., som kan give inspiration til andre i efterskoleverdenen.

Udvalgsmedlem: Giver inspiration og netværk
Peter Alkjærsig er lærer på Eisbjerghus Efterskole og har været medlem af udvalget de seneste tre år. Der er flere grunde til, at han er glad for at være med.

”Jeg bliver opdateret på, hvad der sker i efterskoleverdenen og synes, det er spændende at være med til at påvirke, hvad der kommer med i Efterskolernes medier og at være med til at sikre, at nogle vigtige emner bliver belyst,” siger Peter Alkjærsig.

Derudover oplever Peter Alkjærsig også, at han altid får noget med sig hjem fra udvalgsmøderne, som han kan bruge i sin egen praksis på skolen.

”Den fælles refleksion, vi har, er også virkelig givende, fordi man altid får noget med hjem selv. Jeg kan godt lide, at vi kommer rundt på hinandens skoler og får inspiration til andre måder at lave efterskole på. Og så giver det et netværk uden for ens egen skole, som også er værdifuldt at trække på i andre sammenhænge,” siger Peter Alkjærsig.

Hænder. Trine Bukh

Søg om plads senest 16. september
Ønsker du at søge om plads i Efterskolernes medieudvalg, så send senest fredag 16. september en mail til magasinredaktør Anna Rossman Thejsen på art@efterskolerne.dk, hvor du fortæller, hvorfor du gerne vil være med i udvalget. Skriv også, hvilken efterskole du er tilknyttet som ansat eller bestyrelsesmedlem.

Foto: Trine Bukh