Af Torben Vind Rasmussen

Jeg er blevet spurgt, hvad det alt sammen betyder for efterskolerne. Vores opgave er at holde fokus på unge mellem 14 og 18 år. Vi ved meget om unges trivsel, om læringsmiljøer og om overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse. Jeg forventer, at vi bliver inddraget i de reformer på uddannelsesområdet, der kommer.

Regeringsgrundlaget lægger nemlig op til reformer. Mest tydeligt i forhold til unges valg af ungdomsuddannelse. Også her må vi holde fokus på, hvad der er bedst for vores unge. Alle tiltag, der styrker dem, hilser vi velkommen, og kræver det mindre justeringer af vores måde at drive skole på, går vi gerne i dialog om det.

Jeg noterer mig også, at regeringen i det nye regeringsgrundlag er optaget af trivsel. Jeg forventer, at vi bliver inddraget i den kommende kommission for det gode børne- og ungdomsliv, som regeringen lægger op til. Efterskolerne er – og skal være – en del af løsningen på de udfordringer med stigende mistrivsel, som vores samfund står i.

Endelig lægger regeringen op til at øge friheden i skoler og andre institutioner. Efterskolernes udvikling og succes er et resultat af en stor grad af frihed til at skabe den skoleform, der bedst udvikler unge til det samfund, der er omkring dem. Så den udvikling hilser vi naturligvis også velkommen.

Så på trods af energiudgifter og stigende inflation. På trods af, at også vi udfordres af den ’nye udsathed’, hvor flere unge og fra alle samfundslag er udsatte i vores samfund, så glæder jeg mig til det nye år med de glæder og udfordringer det giver. Efterskolerne er karakteriseret ved altid at have blik på unge, et blik på samfundet og et blik på fremtiden.

Et nyt år byder også på et nyt årsmøde. Det finder i år sted fra 3. til 5. marts på Nyborg Strand. Læs mere her. Jeg glæder mig til at være sammen med jer!

Kæmpe stor tak til alle ansatte og bestyrelser på vores 241 efterskoler. I gør alle en forskel i 32.447 efterskoleelevers hverdag. I fortjener stor anerkendelse. Jeg ønsker jer rigtig glædelig jul og et godt og stærkt nytår. Vi ses i 2023.