Af Louise Grønkjær

Følger du vejledningsområdet tæt? Så er det måske noget for dig at sidde i Efterskoleforeningens vejledningsudvalg. Foreningen er netop nu på udkig efter nye medlemmer til udvalget. 

Vejledningsudvalget igangsætter blandt andet aktiviteter, der udvikler skolernes vejledningstilbud, og giver sparring til Efterskoleforeningens vejledningskonsulent Lis Brok-Jørgensen. Der sidder også et medlem fra Efterskoleforeningens bestyrelse i vejledningsudvalget. 


Lis Brok Jørgensen

Praktisk information

  • Udvalgets medlemmer får rejseudgifter samt evt. vikarudgifter dækket af Efterskoleforeningen.
  • Medlemmerne udpeges umiddelbart efter Efterskoleforeningens årsmøde i marts.
  • Hvert medlem sidder i to år.
  • Er du interesseret, så send en mail til Lis Brok-Jørgensen, vejledningskonsulent, lbj@efterskolerne.dk senest 4. marts.
  • Se det nuværende udvalgs medlemmer og kommissorium her
  • Vejledningsudvalgets næste møde er 2. april i Efterskoleforeningens sekretariat i København.