Af Louise Wethke Buch

En årlig pulje på 800.000 kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet giver efterskoler mulighed for at søge støtte til udviklingsprojekter med fokus på pædagogisk udvikling. Udviklingsprojekterne kan både foregå lokalt på skolen eller i samarbejde med andre efterskoler. Der kan f.eks. søges penge til frikøb af ansatte eller til eksterne konsulenter, som arbejder med projektet. Projekterne skal være nytænkende for efterskoler og skal videredeles og kunne bruges af andre efterskoler.

Læs også: Skole øgede elevtrivsel med støtte fra forsøgs- og udviklingspulje 

Kom til indledende seminar om udviklingsprojekter
Vil I blive bedre til at lede og udvikle projekter på efterskolen? Mandag 4. april afholder Efterskolerne projektseminar, som skal inspirere og kvalificere udviklingsprojekter på efterskolerne. Bevillingsnævnet for forsøgs- og udviklingspuljen giver deres bud på pædagogiske tendenser og udviklingspotentialer, mens organisationskonsulent Kamille Thoregaard fortæller, hvordan lærere og ledere kan lede og udvikle et projekt til gavn for efterskolen.

På seminaret får I konkret vejledning til ansøgningsprocessen og møder det nye bevillingsnævn, som tæller Marieke Brinck, underviser i pædagogik og psykologi på Den frie Lærerskole, Stefan Ting Graf, docent ved UCL, og Henrik Ottosen, underviser på læreruddannelsen i Jelling.

Se programmet her

Ansøgning til forsøgs- og udviklingspulje

  • Der kan søges penge til udviklingsprojekter for skoleåret 2022/23 senest 21. april 2022
  • Se vejledningen til forsøgs- og udviklingspuljen her
  • Find ansøgningsskemaet her
  • Find budgetskabelon her
  • Kontakt projektleder Karin Skjøth for mere information

5 skoler fik støtte i 2020/21

Modtager: Agerskov Efterskole
Projekt: Væredygtighed og efterskoleliv
Efterskolen har sammen med ungdomsforsker Søren Østergaard fra Center for Ungdomsforskning arbejdet med, hvordan man som efterskole kan få skolens italesatte værdier omkring potentialerne i det forpligtende fællesskab til i højere grad at influere tænkning og praksis i hverdagen på skolen. Læs mere om projektet her.
Udbetalt: 70.000 kr. i alt

Modtager: Frøslevlejrens Efterskole
Projekt: snusFORBI
I samarbejde med to andre efterskoler og CFU ved UC Syd har skolen udviklet redskaber, der kan anvendes til at arbejde forebyggende med en sundhedspædagogisk tilgang til snus. Der er udarbejdet lærer- og elevvejledning, plakater m.v. der kan hentes her.
Udbetalt: 163.000 kr. i alt

Modtager: Viby Efterskole
Projekt: Evaluerings- og eksamensformer i projektklasser
Efterskolen har set på, hvordan man kan arbejde med evalueringer i efterskolernes 10. årgang, der ikke afsluttes med folkeskolens 10. klasses-prøver. Viby Efterskole har en klasse, der arbejder projektorienteret med fokus på kulturelt iværksætteri. Skolen har afsluttet projektet med udgivelsen af et inspirationskatalog.
Udbetalt: 81.370 kr.

Modtager: Ollerup Efterskole
Projekt: Udvikling af Poetry Slam
Ollerup Efterskole udviklede et videobåret, webbaseret undervisningsmateriale i Poetry Slam, som alle efterskoler kan benytte. De har desuden forberedt et DM i Poetry Slam for efterskoler. Læs om projektet her.
Udbetalt: 42.798 kr.

Modtager: Bjergsnæs Efterskole
Projekt: Kvalificeret fritidsvalg til idræt og foreningsliv
I samarbejde med DGI har efterskolen haft fokus på at understøtte efterskoleelevers overgang til nye fællesskaber i fritidslivet - primært inden for idrætsforeningerne, når eleverne forlader efterskolen. På grund af corona har projektet ligget stille, men fortsætter i de kommende to skoleår.
Udbetalt: Ingen udbetaling første år – projektet fortsætter i år