Af Louise Wethke Buch

På generalforsamlingen 5. marts i forbindelse med Efterskoleforeningens årsmøde, skal der vælges formand og to nye bestyrelsesmedlemmer. Torben Vind Rasmussen genopstiller som formand og er den eneste kandidat til formandsposten.

Til bestyrelsen genopstiller Mogens Dalager Jensen, forstander på Ærø Efterskole. Mogens Dalager Jensen har været med i Efterskoleforeningens bestyrelse siden marts 2019. Yderligere to kandidater stiller op til bestyrelsen i år. Det er Pia Nørmølle Andreasen, lærer på Sportsefterskolen Aabybro, og Peter Munk Povlsen, forstander på Tommerup Efterskole. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en treårig periode.

Læs kandidaternes programerklæringer og CV her, som bringes i uredigeret form. Kandidaterne er listet alfabetisk efter fornavn.

Formandskandidat

Torben Vind Rasmussen Efterskolernes formand

Torben Vind Rasmussen

 • Formand for Efterskolerne
Foto: Trine Bukh 

Programerklæring
Efterskolerne er en helt central og stærk medspiller i udviklingen af unges liv og uddannelse i Danmark. Jeg er stolt af at være jeres formand. Stolt af vores fælles arbejde for at lave god skole i stor respekt for vores tradition, værdier og rolle i civilsamfundet.

Det skal vi holde fast i, og det gør vi ved:

 • At være nysgerrige på ungdomskulturen og samfundet omkring os, så vi kan lave efterskole til tiden
 • At optimere samarbejde og fællesskab på tværs af skoler - ikke til fælles enighed, men til fælles respekt for skoleformens mangfoldighed
 • At kæmpe for et samfund, hvor respekten for de frie skoler er en selvfølge
 • At have en bestyrelse og et sekretariat, som i fællesskab arbejder for de bedst mulige rammer for skoleformens udvikling.

Det er et arbejde, jeg vil glæde mig utroligt meget til at videreføre, hvis I vælger mig som formand.

CV
1981-1990 Efterskole, landbrugsskole, højskole
1990–1996 Lærerudd. fra Den frie Lærerskole Ollerup
1992–2003 Lærer Ryslinge, Broby, Hardsyssel, og Vandel
1993–1994 U-landsarbejde Afrika
1998-2012 Bestyrelsen for Den Frie Lærerskole Ollerup. Herunder formand 2004-2012
2003-2009 Leder Ryslinge Friskole
2009- Medstifter og Forstander Ryslinge Efterskole
2011- Fælles forstander Ryslinge Høj- og Efterskole
2012–2013 Master i ledelse CBS/DPU (Afsluttet modul 2)
2014- Efterskoleforeningens bestyrelse
2019- Formand Efterskoleforeningen
2020- Bestyrelsesformand Foreningen Center for Ungdomsforskning

Kandidater til bestyrelsen

Efterskolernes bestyrelse kandidater 2022

Mogens Dalager Jensen

 • Forstander på Ærø Efterskole
 • Har været medlem af Efterskolernes bestyrelse siden marts 2019
Foto: Michael Guldberg Printzlau

Programerklæring
Jeg har været glad for at kunne bruge mine mange års erfaring i skoleformen i bestyrelsesarbejdet i Efterskoleforeningen. Corona har fyldt meget de seneste år, men der er også blevet tid til at være formand for 2 indsatsområder: Udvikling af regionerne og Tilgængelighed – efterskolernes sociale ansvar.
To områder der adresserer sammenhængskraften internt i skoleformen og vores berettigelse i at danne unge til at være ansvarlige og livsduelige i det danske velfærdssamfund.
I den nye periode i Efterskoleforeningens bestyrelse vil jeg være optaget af at sikre, at vi er en skoleform, der arbejder i en sund spænding mellem den politiske dagsorden og de værdier, vores skoleform er rundet af. Jeg vil være optaget af, hvordan vi kan fortsætte den styrkede sammenhængskraft, som corona har inviteret os ind i, så efterskolen også om 100 år er en anerkendt dannelsesinstitution i det danske uddannelsesbillede.

CV
Udover at være optaget af landbruget i min barndom og lidt af voksenlivet har jeg været ølkusk, slagterimedarbejder og sluttelig medarbejder på herberg for hjemløse. Det sidste stemplede sig ind i mig, som et socialt ansvar jeg bærer på den dag i dag.
Jeg har været vikar og lærer i efterskolen.
Ungdomsskoleinspektør i Midtdjurs Kommune.
Forstander på Horne Efterskole.
Forstander på Ærø Efterskole fra april 2021.

Efterskolernes bestyrelse kandidater 2022

Peter Munk Povlsen

 • Forstander på Tommerup Efterskole
Foto: Tobias Ellegaard 

Programerklæring
Jeg vil gerne bidrage til, at vi som forening får mere fokus på, hvorfor efterskoleformen er unik. Og derigennem skabe refleksion over hvad det betyder, når vi som skoler, udover at leve op til hovedsigtet, skal gøre det på vores eget selvvalgte værdigrundlag.

 • Hvordan sikrer vi fortsat friheden til mangfoldighed på tværs af skoleformen?
 • Hvordan får vi overbevist forældrene om, at 9. klasse på efterskole er en fantastisk måde at fortsætte sin livsrejse på?
 • Hvordan sikrer vi en værdimæssig langtidssikring af 10. klasse på efterskole?

Jeg brænder for at få de gode argumenter frem i lyset, så vi ikke bare internt er enige, men så man på Christiansborg og i resten af samfundet hele tiden bliver husket på, at efterskolerne er en afgørende grundpille i det danske (ud)dannelsessystem.

CV
1985 Født i Aarhus – vokset op i Fredericia
2016 - Forstander Tommerup Efterskole
2012-2016 Lærer på Silkeborg Højskole
2013-2016 Bestyrelsesmedlem Aarhus Efterskole
2014 Cand.Scient.Pol. Aarhus Universitet
2000 - Rigtig meget forskelligt frivilligt organisatorisk arbejde i diverse organisationer.


Efterskolernes bestyrelse kandidater 2022

Pia Nørmølle Andreasen

 • Lærer på Sportsefterskolen Aabybro

Programerklæring
Med lærerperspektiv vil jeg bidrage til skoleformens udvikling forankret i daglig føling af, hvad der rører sig blandt eleverne, i personalerummet og i samfundet.

Efterskolernes struktur skal skabes i en vekselvirkning mellem udvikling og fastholdelse af traditioner og grundlæggende værdier, samt sikre plads til efterskolernes forskellighed. Skoleformen skal gøre det muligt for alle unge at få et efterskoleophold, uanset individuelle forhold og kulturelle baggrund.

Gennem erfaringer som vejleder, DGI landsstævner, senest i styregruppen, og i flere EU Comenius projekter vil jeg sikre et grundlag for en skoleform, som klæder vores elever bedst muligt på til fremtiden, hvor dannelse og det forpligtende fællesskab fortsat skal være bærende.

CV
2001- Sportsefterskolen Aabybro
2017 Medlem af styregruppen for Efterskolernes deltagelse i landsstævnet
2008-2015 Deltager i EU finansierede Comenius projekter
1995-2001 Himmerlands Ungdomsskole
1994-1995 Staby Efterskole
1992-1993 Lærer på Marokkansk Friskole, Nørrebro

Læreruddannet fra Blaagaard Statsseminarium
Uddannet som kostvejleder og lægeeksamineret massør
Elev på Gymnastikhøjsskolen Ollerup
Elev på Vejstrup Efterskole og på Nr. Åby Efterskole
Født og opvokset på Nordfyns Efterskole