Af Katrine Friisberg, redaktion@efterskolerne.dk

"Simone tog på efterskole i 8. klasse, fordi hun var klar til at prøve noget andet. Hun gik i en folkeskoleklasse med mange udfordringer, så da hun foreslog at komme på efterskole allerede i 8., sagde vi, at det var tidligt, men en fremragende idé.

Dengang havde vi den opfattelse, at hendes faglige niveau var gennemsnitligt. På efterskolen var der ikke så mange elever i 8. klasse, så hun fik undervisning sammen med 9. klasse. Det endte med, at hun fik lov til at springe et år over og gå direkte til 9.-klasseeksamen. På efterskolen lærte hun noget, som hun syntes var spændende, og der var et godt miljø, så der har nok været et uforløst potentiale, siden hun kunne rykke til 9. klasse uden problemer. Derefter tog hun 10. klasse på en anden efterskole.

Begge efterskoler gav hende en masse socialt. Der skete en stor udvikling det første år i forhold til at finde sig til rette sammen med andre og skulle fungere i det minisamfund, som sådan en efterskole er, også efter sidste undervisningstime. Hun blev mere selvstændig.

I 10. klasse udviklede hun især samfundsengagement. Hun gik på en international efterskole med hundrede internationale elever, og der opstod nogle fede diskussioner og debatter, når en elev f.eks. fortalte, at vedkommende havde fået et legat for at kunne tage på efterskole i Danmark og normalt bor i Mexico under meget fattige kår. Det giver virkelig meget at tænke over for en 16-årig.

Efter sommerferien flytter hun alene til København og starter på Det frie Gymnasium. Jeg er sikker på, at hendes to år på internationale efterskoler har gjort, at hun ikke kunne se sig selv på det lokale gymnasium i Varde – uden at der er noget i vejen med det. Men det ville være et antiklimaks for hende nu."
97%
Så mange forældre oplever, at deres barn har udviklet sig personligt på efterskolen. 90 procent svarer også, at deres barn har udviklet sig socialt, mens 81 procent svarer, at deres barn har udviklet sig fagligt.
Kilde: Forældreundersøgelse blandt mere end 10.000 forældre med børn på efterskole i skoleåret 2021/22 foretaget af Analysefirmaet Megafon for Efterskolerne, maj-juni 2022.