Af Torben Vind Rasmussen

Da en journalist fra P1 Morgen mandag den 2. januar kl. 06.00 afkrævede mig svar på en forside i Berlingske med titlen: ”Efterskolen er blevet et fællesskab for velstillede,” og da en økonom kort efter ville afskaffe 10. klasse for at øge arbejdsudbuddet, stod det ret klart, at den kommende tid ville byde på ekstraordinær opmærksomhed.

Tre dage senere fulgte den nye børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye op med en invitation til et morgenmøde, hvor han spurgte ind til netop forsiden i Berlingske. Og efter optræden i diverse medier afsluttende med Deadline torsdag i sidste uge, var det med følelsen: Velkommen til et aktivt 2023.

Det er ikke første gang, der er fokus på efterskolerne og vores 10. klasse. Og med en stigende andel af vores elever, der går i 10. klasse, er det et vigtigt fokus. Som jeg nævnte på regionsmøder i efteråret 2022, byder vi udviklingen af gode overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse velkommen. Men med efterskolernes indgående kendskab til unge, ved vi også, at det ikke giver mening at afvikle den almene 10. klasse. For mange unge er det ganske enkelt et nødvendigt skoleår. Det har jeg skrevet lidt mere om i Skolemonitor i dag.

Vi møder den nye regerings kommende reformer med åbenhed for nødvendige justeringer for endnu bedre at kunne tilgodese unges uddannelsesmuligheder. Men det er os, der har viden om unge og deres trivsel, og derfor er vores stemme ekstra vigtig.

Så mit håb for 2023 er, at der fra politisk side bliver lyttet en ekstra gang. Det er ikke mindst vigtigt med en regering, der på forhånd har flertal for de beslutninger, den ønsker gennemført.

Der er nu åbent for tilmeldinger til vores årsmøde på Nyborg Strand i marts, og jeg håber, at årsmødet bliver vores platform til videre drøftelse af de udfordringer, vi står overfor. Husk at tilmelde jer senest den 30. januar kl. 12.00. Læs mere her.


Og så skal der ellers lyde et godt nytår til jer alle!