Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

1.411 medlemmer og gæster har tilmeldt sig årsmødet 2024 på Nyborg Strand. Det er mange!

I foreningen glæder vi over at kunne samle så mange medlemmer. Også selv om årsmødets succes ikke ligger i antallet af deltagere – men i kvaliteten for medlemmerne. Vi håber, at årets program indbyder til både møder på tværs, inspiration og fælles drøftelser, der styrker nerven i efterskolernes fællesskab.

I år opstiller seks kandidater til tre bestyrelsesposter, hvoraf de to ifølge vedtægterne skal besættes af bestyrelsesmedlemmer fra skolerne. Jeg vil gerne opfordre alle til at læse både den skriftlige beretning og præsentationen af kandidaterne, når I får årsmødehæftet tilsendt i ugen op til årsmødet.

Bæredygtighed er ét af de temaer, der har fyldt igennem året, og som også vil fylde på årsmødet. I pakken af oplæg fredag har vi nemlig inviteret forfatter og tidligere politiker Uffe Elbæk samt biolog Nikolaj Voldum Ahlburg, der er forfatter til flere bøger om naturdannelse og bæredygtighed.

Og når vi taler om bæredygtighed, kan I her i nyhedsbrevet også læse om Michael Thagaard, forstander på Langelands Efterskole, der er blevet ansat som foreningens nye bæredygtighedskoordinator. Vi har brug for at dele og styrke de mange tiltag, der foregår på skolerne, og Michael skal sammen med bæredygtighedsudvalget og bestyrelsen drive det arbejde.

I ønskes alle en rigtig god vinterferie.