"Lad os tale om det frit, lære hvor vi står, blive tvivl og kulde kvit, skabe gyldenår."

Ebbe Kløvedal Reichs tekst rummer meget godt en status på et særdeles livligt forår. Ønsket om at tale skole, pædagogik og ungesyn. Alt, det der er tilbage, når Reformkommissionens forslag om at nedlægge 10. klasse er blevet afvist. Lige netop det står sammen med et rekordstort årsmøde, øget frafald på vores skoler og endelig at have sluppet corona stærkest i erindringen for skoleåret 2022/23.

Jeg har deltaget i en del møder rundt omkring i landet den seneste tid, og jeg har lyttet til jeres mange indlæg her. Og jeg må sige, at jeg er stolt over den store mangfoldighed, vi som skoleform rummer. En mangfoldighed, der både gælder de elever, der ønsker at gå på efterskole og den mangfoldighed, der er i de forskellige skolers tilbud.

Vi kan alle gå på sommerferie med en bevidsthed om, at der er opbakning til efterskolen som skoleform. Men vi skal kridte skoene til et efterår, hvor vi i foreningen gerne vil stimulere dialogen med hinanden om, hvor vi står, og hvordan vi bedst skaber gyldenår. Både for vores elever og for morgendagens samfund.

For mig at se er der to overskyggende temaer, der kommer til at presse sig på det kommende år. Vi har klart sagt nej til afvikling af 10. klasse – men ja til udvikling. Det kommer vi til at tale med hinanden om i efteråret. Nogle gange er det lettere at sige nej end ja, men det lette er ikke nødvendigvis det rigtige.

Og så skal vi huske på, at årsmødet i marts besluttede at alle skoler vil tænke i bæredygtighed. Jeg citerer fra forslaget, som blev vedtaget:

"Derfor forpligter efterskolerne sig hermed til at: 

  • afklare deres ståsted ift bæredygtig dannelse og implementere det i deres pædagogiske praksis
  • udvikle og omlægge deres drift, så den bliver så bæredygtig som mulig
  • virke som inspiratorer og rum for den bæredygtige udvikling." 

Nu slutter et skoleår. I får tid til at rydde op, gøre rent, evaluere og tilrettelægge næste rykind til august. Så kære medlemmer: Få holdt sommerferie, få ladet op og bliv klar. 30.000 elever står og venter på jeres energi, jeres pædagogiske og menneskelige evner og lyst til at drive efterskole med lige netop de elever, der med tandbørsten i lommen og dynen i favnen kommer med alt det, der er i dem. De fortjener jeres opmærksomhed i hverdagen, og så skal vi i foreningen nok forstyrre jer lidt længere inde i sensommeren.

God sommer!