Af Louise Wethke Buch

På Efterskoleforeningens generalforsamling lørdag 5. marts i forbindelse med årsmødet på Nyborg Strand skal der vælges to bestyrelsesmedlemmer og en formand, hvor Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, er på valg. Derudover genopstiller bestyrelsesmedlem Mogens Dalager Jensen, forstander på Ærø Efterskole, der har været medlem af bestyrelsen siden marts 2019. Ulrik Goos Iversen, forstander på Baunehøj Efterskole, genopstiller ikke.

Efterskoleforeningens bestyrelse består af ni medlemmer, og hvert bestyrelsesmedlem vælges for en treårig periode. Der er en række formelle krav, der skal opfyldes for at melde sit kandidatur. Hvis du vil være med i bestyrelsen, skal du sende din ansøgning senest torsdag 3. februar 2022 kl. 12.00. Se hvordan du ansøger her.

Der er samme frist for at indsende forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Læs også: Anne-Mette Pinderup: "Jeg er overrasket over, hvor hurtigt man bliver grebet af bestyrelsesarbejdet"