Af Søs Lykke Sloth og Louise Wethke Buch

Mulighed for at ’nørde’ i skoleformen. Lære det politiske arbejde at kende. Få lov til at præge efterskolernes udvikling. Og få masser af inspiration. Det er ifølge Anne-Mette Pinderup, der er lærer på Flemming Efterskole og blev valgt til bestyrelsen i 2019, nogle af gevinsterne ved at være medlem af Efterskoleforeningens bestyrelse.

På Efterskoleforeningens generalforsamling lørdag 29. maj 2021 skal der vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer. I år er er Esben Jensen, Jeppe Søe og Lone Greve Petersen på valg, hvor sidstnævnte ikke genopstiller.

Alle foreningens medlemmer kan stille op til bestyrelsen. Man vælges for en treårig periode, og der er en række formelle krav, der skal opfyldes for at melde sit kandidatur. Hvis du vil være med i bestyrelsen, skal du sende din ansøgning senest mandag 26. april 2021 kl. 12.00. Se hvordan du ansøger her.

Efterskoleforeningens bestyrelse består af ni medlemmer. Bestyrelsesmedlem Anne-Mette Pinderup fortæller her om bestyrelsesarbejdet, der giver hende både indsigt, inspiration og motivation.

Anne-Mette Pinderup

”Jeg er overrasket over, hvor hurtigt man bliver grebet af bestyrelsesarbejdet”

  • Anne-Mette Pinderup
  • 47 år
  • Lærer på Flemming Efterskole
  • Medlem af Efterskoleforeningens bestyrelse siden 2019

Hvad giver det dig at være med i bestyrelsen?

”Det giver mig mange gode ting både fagligt og personligt. Jeg får lov til at ’nørde’ lidt i skoleformen. Jeg har altid været optaget af de unge og det dannelsesprojekt, som jo er kernen i vores skoleform, og som står tydeligt i vores hovedsigte. At arbejde med et pædagogisk og samtidig et politisk fælles projekt giver mig både indsigt, inspiration og motivation til udvikling. Især i coronatiden har det, at vi har et fælles ståsted i skoleformen, stået tydeligt for mig. Samtidig er alle møderne, snakkene, samværet og det netværk, som også følger med, meget givende både på det personlige og professionelle plan. Jeg er også så heldig, at jeg er tilknyttet forskellige pædagogiske projekter, hvilket giver mig mange nye perspektiver på både mit eget arbejde som efterskolelærer og mit engagement i bestyrelsen. Jeg finder en masse inspiration i alle de spændende projekter, som sker både på de enkelte skoler samt de projekter, som har afsæt i foreningen.”

Hvad har du indtil videre lært mest om ved at være i bestyrelsen?

”Hvor jeg tidligere havde mit fokus på min egen skole, mine egne elever og mit eget lærerliv, har jeg nu fundet ud af, hvor stort et set-up og hvor mange interessenter, der findes omkring skoleformen. Jeg har lært en masse omkring det politiske arbejde, omkring økonomi, forskellige typer efterskoler, pædagogiske udfordringer og meget, meget mere. Jeg har samtidig fået en kæmpestor respekt for sekretariatets arbejde og har også fået indsigt i alle de forskellige elementer som f.eks. kommunikation, pædagogik, vejledning, jura, økonomi osv., som der også kræves af en forening som vores.”

Hvor meget tid bruger du på arbejdet?

”Jeg er frikøbt en dag om ugen til arbejdet. Den bruger jeg ofte på forberedelse til bestyrelsesmøder, udvalgsarbejde, og hvad der ellers dukker op af spændende ting.”

Er der noget, der har overrasket dig?

”Jeg har brugt en del tid og energi på at finde mine ben i bestyrelsesarbejdet. Man ved jo ikke helt, hvad det er, man går ind til. Heldigvis er der en stor åbenhed og mulighed for at stille de ’dumme’ spørgsmål i bestyrelsen og i sekretariatet. Jeg er blevet meget bevidst om at inddrage lærerperspektivet i bestyrelsesarbejdet, da jeg ser det som et vigtigt element, at vi i bestyrelsen får inddraget alle vores forskellige perspektiver, det være sig både som TAP, som bestyrelsesmedlem, som leder eller som mig som lærer. Jeg er måske også lidt overrasket over, hvor hurtigt man bliver grebet af hele bestyrelsesarbejdet.”

Hvordan er det at være med til at præge skoleformen?

”Det er da megafedt og samtidig et stort ansvar. Jeg synes, at der ligger så mange spændende (især) pædagogiske muligheder og allerede eksisterende projekter rundt på skolerne. Det, at jeg forhåbentligt kan være med til at facilitere, motivere og udbrede disse projekter til gavn for os alle, er da virkelig motiverende.”

Se listen over nuværende bestyrelsesmedlemmer her.