Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Tak til alle, der fysisk eller digitalt deltog i foreningens generalforsamling lørdag 29. maj. At det var muligt at samle omkring 175 medlemmer fysisk vidner om, at vi er på vej tilbage mod et normalt Danmark. Lad os håbe, at den udvikling holder.

Digitale møder mangler snakken over kaffen, i korridoren og det høje grin fra sidemanden. Efterskolernes årsmøde har en helt særlig atmosfære, som stimuleres i det fysiske møde, og nu starter arbejdet frem imod årsmødet i marts 2022. Jeg glæder mig til at møde rigtigt mange af jer der.

Vi tager gode erfaringer med os fra generalforsamlingen år. Det digitale setup virkede, og digitale afstemninger er nok kommet for at blive. Et stærkt årsmøde er også et årsmøde i udvikling, som med afsæt i traditionen forholder sig nysgerrigt til udviklingen.

I lørdags stod formiddagens debat om efterskolernes udvikling stærkt. Hvor er det godt, at vi har så stærke repræsentanter for vores forening til at være med til at sætte fokus på vores muligheder og udfordringer. Læs mere her.

Debatten gjorde det tydeligt for os, at vi har tre store fokusomåder: Tilgængelighed, pædagogisk udvikling af 10. klasse og vores frihedsbegreb. Vi er i arbejdstøjet og arbejdet starter i dag.

Generalforsamlingen valgte to helt nye medlemmer til foreningens bestyrelse. Tillykke til Tine Engel Kjøller og Kathrine Svane Christiansen. Også tillykke til Esben Jensen med genvalg. Vi glæder os meget til samarbejdet.

Vi sagde farvel til to nu tidligere bestyrelsesmedlemmer. Jeppe Søe har været med i bestyrelsen i tre år og nåede i den tid at sætte helt afgørende aftryk på hele omlægningen af vores kommunikationsstrategi. Hans ekspertise her kommer vi til at savne. Men Jeppe har været mere end det. Hans blik har igennem alle tre år været på frihedsbegrebet og det grundtvigske arvegods. Foreningen har nydt godt af Jeppes erfaring med både politikere og skolefolk over hele landet. Han udfordrer vores vanetænkning med sin direkte form og klare holdninger. Ingen er i tvivl om Jeppes kærlighed til skoleformen, og derfor kommer vi til at mødes i mange sammenhænge. Tak for indsatsen, Jeppe.

Lone Greve har været medlem af bestyrelsen i 15 år og er således uden sammenligning den mest erfarne i den nu tidligere bestyrelse. Hun kom ind, før formanden var fuldtidsfrikøbt og på et tidspunkt hvor 10. klasses debatten var på sit højeste. Grundigt og arbejdsomt har Lone påvirket så mange områder i foreningen, at det ikke giver mening at remse dem alle op her. Hele det pædagogiske arbejde har været Lones hjertebarn gennem alle årene. Hun kan som få hive praksis op på et forskningsteoretisk niveau og tilbage til praksis igen. Meget af den litteratur, vi igennem årene har udgivet, har Lone sat et afgørende præg på. Flere af de forskere, vi har samarbejdet med, har oplevet, at Lone kvalificeret er gået tættere på processerne, end de plejer. Når Lone har med arbejdet at gøre, skal det være i orden. Hele det internationale område, herunder Grønland, er et andet område, der har optaget Lone, ligesom sårbare elever har haft hendes store opmærksomhed. Nu kan hendes mand Jens, børn og børnebørn glæde sig til at se mere til Lones positive livsindstilling og glade smil. Tak for indsatsen, Lone.