"Efterskolen gav mig en helt anden modenhed"

– Sophia Eriksen, efterskoleelev på Haarby Efterskole i 2019/2020

"Det var det bedste år for mig. Ikke nok med, at jeg fik en masse megafede oplevelser, efterskolen var også med til at udvikle og modne mig. På en efterskole møder du jo typisk mange forskellige slags mennesker; det gør dig bare mindre dømmende og mere åben for nye perspektiver. Efterskolen har i hvert fald gjort mig mere åben over for mennesker, der er anderledes end mig selv. Det var på efterskolen, jeg fandt mine værdier i livet og fik et mere nuanceret syn på, hvem jeg vil være som menneske.

Jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget over, om efterskolen har gjort mig mere parat til uddannelse, men jeg vil sige, at da jeg startede på gymnasiet, oplevede jeg, at der var tydelig forskel på os, der havde gået på efterskole i 10. klasse, og dem der kom direkte fra 9. klasse i folkeskolen. Vi er måske ti i min klasse, der har gået på efterskole, og da vi startede på gymnasiet, var vi nok lidt mere nede på jorden. Jeg tror også, vi kom med en anden modenhed, fordi vi havde været på efterskole. De andre havde ikke den der fællesskabsånd og omsorgsfuldhed over for hinanden. Os, der havde gået på efterskole, vidste helt klart mere om, hvordan man er sammen i en klasse, og vi var meget mere optaget af at få alle med. Nogle vigtige værdier, jeg har fået med fra efterskolen, er sådan noget som fællesskabsfølelse og det, at man tænker på andre end sig selv. Og så det med at kende sig selv og vide, hvem man gerne vil være som menneske."
Thomas Juul Krogsgaard – Michael Drost-Hansen

Thomas Juul Krogsgaard, 20 år, gik på Husby Efterskole i 2016/17 og 2017/18. Han begyndte lige efter at uddanne sig til elektriker og er færdiguddannet til januar. Foto: Michael Drost-Hansen

"På efterskolen kunne jeg pludselig se meningen med det, jeg lærte"

– Thomas Juul Krogsgaard, efterskoleelev på Husby Efterskole i 2016/17 og 2017/18

"Jeg kørte ret tidligt død i skolen. Den skole, jeg gik på inden efterskolen, var meget stor, og der var ikke tid nok til eleverne. Derfor kom jeg på Husby Efterskole i 9. klasse. Jeg kunne rigtig godt lide det med, at vi boede i små huse, hvor vi hurtigt fik et godt sammenhold. Valgfagene betød også, at jeg opdagede, at det var sjovt at lære. De boglige fag tog det dog lidt længere tid for mig at kunne se meningen med. Vores lærere fik vist lidt spat af os indimellem, men de gav ikke op. Efter det første år på efterskolen kunne både jeg selv og mine lærere se, at jeg havde brug for et år mere. Det andet år på skolen skete der virkelig noget med mig, som har ført til, at jeg nu er i gang med en uddannelse til elektriker. På mit andet år foreslog skolen, at jeg kunne komme i praktik hos nogle forskellige virksomheder for at prøve noget andet af end bare at sidde på en stol. Jeg kom så to dage ud til den lokale elektriker, og da jeg kørte rundt med ham til en masse små opgaver, kunne jeg bare mærke, hvor spændende det var.

Efter praktikken gav fagene også mere mening for mig. Matematik skulle man jo åbenbart bruge for at blive elektriker, så jeg begyndte at gå mere op i skolen. Jeg endte faktisk med at skrotte nogle af valgfagene for at få mere tid til matematik. Og så var vores matematiklærer også god til at lære os om økonomi og budgetter. Hun gav os opgaver om det, man kommer ud for i livet, det var fedt. Hvis jeg ikke havde været på efterskole, var jeg nok startet på gymnasiet og var så droppet ret hurtigt ud, fordi der var for mange lektier. Men i praktikken kunne jeg pludselig se meningen med det, jeg lærte i timerne. Jeg har lært, at hvis jeg kan se meningen med noget og virkelig knokler, så skal jeg nok opnå det, jeg vil. Alle mine kammerater er fra efterskolen, og min kæreste har jeg mødt gennem venner fra efterskolen. Den har virkelig betydet meget for, hvem jeg er i dag."
Fransine Østergaard - Trine Bukh

Fransine Rix Østergaard er 23 år og gik på Efterskolen Lindenborg i 2014/15 og 2015/16. Har siden taget en STX og læser i dag offentlig administration på Københavns Professionshøjskole. Hun føler, at efterskolen både fagligt og socialt gjorde hende klar til sin videre uddannelse. Foto: Trine Bukh

"Efterskolen gjorde mig klar til en ungdomsuddannelse"

– Fransine Rix Østergaard, efterskoleelev på Efterskolen Lindenborg i 2014/15 og 2015/16

"Du kommer bagud fagligt, hvis du tager på efterskole i 10. klasse, var der mange, der sagde til mig. Jeg havde allerede gået i 9. klasse på Efterskolen Lindenborg, men da året var omme, følte jeg mig stadig ikke uddannelsesparat. Jeg er glad for, at jeg holdt fast i, at jeg ville i 10. klasse. Nu føler jeg virkelig, at efterskolen både socialt og fagligt var med til at gøre mig klar til at tage en ungdomsuddannelse. Efter 10. klasse følte jeg mig helt klar til at tage en STX, og nu læser jeg offentlig administration på Københavns Professionshøjskole. Jeg valgte efterskole, fordi jeg ikke trivedes på min gamle skole. På efterskolen hjalp det mig meget at have valgfag, f.eks. lærte jeg i sammenspil at samarbejde med andre. Jeg havde ikke de gode sociale kompetencer med mig fra folkeskolen, dem fik jeg på efterskolen. Jeg føler i det hele taget, at mange af mine personlige kompetencer er nogen, jeg har lært der. På efterskolen kommer der ikke andre og rydder op efter dig, og du går ikke fra bordet uden at have taget ud. Her lærte jeg at tage ansvar for mit eget liv.

Da jeg startede på STX, fik jeg at vide, at jeg skulle regne med at gå to karakterer ned. Jeg gik faktisk op i alle fag. Men STX var rigtig hårdt. Jeg har ADHD og har altid skullet kæmpe mig til tingene. Men denne gang var det anderledes. Fra efterskolen har jeg fået en tro på mig selv og en tro på, at jeg trods min ADHD nok skal klare det, jeg sætter mig for. På STX kunne jeg også tydeligt mærke, at jeg selv og de andre, som også havde gået på efterskole, bare var gode til det sociale. Både til selv at begynde at tale med nye mennesker og til at inkludere andre. I dag er jeg sådan en, der stiller mig op i klassen og siger ’kom med alle sammen’, det var jeg ikke før efterskolen. Det betyder, at jeg nu har meget lettere ved at få nye venner, når jeg starter på uddannelse eller job. Og når det i perioder er svært på ens uddannelse eller med andre ting, hjælper det virkelig meget, at der er nogle mennesker derhenne, som man selv glæder sig til at se, og som glæder sig til at se en. Jeg føler, at det, jeg lærte på efterskolen, er noget, jeg kan tage med i hele mit liv."

4 områder, hvor efterskoleelever klarer sig bedre

1) Sammenlignet med elever fra folkeskolens 9. klasse har elever fra efterskolens 10. klasse en højere sandsynlighed på 15 procent for at have gennemført en ungdomsuddannelse fem år efter.

2) Elever fra efterskolens 10. klasse har 38 procent mindre sandsynlighed for at afbryde gymnasiet og 27 procent mindre sandsynlighed for at afbryde en erhvervsuddannelse sammenlignet med elever fra folkeskolens 9. klasse.


3) Efterskoleelever har 12 procent højere sandsynlighed for at have påbegyndt en videregående uddannelse efter seks år sammenlignet med folkeskoleelever fra 9. klasse.

4) Uddannelseseffekten af 10. klasse er signifikant, uanset om man går i 10. klasse på efterskole eller i folkeskolen. Unge, der tager 10. klasse på efterskole, har dog 7,5 procent øget sandsynlighed for at have gennemført en ungdomsuddannelse fem år efter i forhold til unge, der har gået i 10. klasse i andre skoleformer.

Kilde: 'Effektanalyse', analysefirmaet Moos-Bjerre for Efterskolerne – læs hele undersøgelsen her.