Kære alle,

Det er en ny og udfordrende tid for os alle sammen. Skoler, medarbejdere, elever.

Forleden fik jeg en mail fra Sidsel:

"Kære Torben. Jeg er en pige på 15 år, som savner sin efterskole frygteligt meget. Jeg forstår beslutningen om at nedlukke de danske efterskoler i disse tider, da det er vores alles ansvar at passe på hinanden. Et efterskoleår får man kun én gang, medmindre man er så priviligeret at få lov at blive 2.-årselev. At mit ene år bliver afbrudt på grund af dette er pissenederen. Jeg hader uvisheden om disse to ugers mulige forlængelse – det er ikke til at bære. Mit ønske er, at I som forening kæmper politisk for, at vi efterskoleelever kan komme tilbage til vores skoler efter påske."

Det kommer nok ikke bag på jer, at hun synes, det er pissenederen. Det synes jeg også. Og jeg lover, at vi fra foreningens side kæmper for jer alle lige nu.

Vi har ugentlige møder med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der udviser stor forståelse for både skolernes og elevernes situation.

Lige nu er der mange spørgsmål, der trænger sig på. Hvornår kan skolerne åbne? Hvad sker der med årets prøver? Og meget andet. Vi ved det ikke endnu. Vi må afvente de løbende udmeldinger fra regeringen og tage bestik af situationen derfra.

Herunder får I de væsentligste emner, vi kæmper for politisk lige nu:

Kompensation for forældrebetaling
Vi får pt mange henvendelser fra forældre med opfordringer til at reducere forældrebetalingen i lukningsperioden. Vi arbejder hårdt på – med kontakt til centrale politikere – at få en aftale om fuld statslig kompensation for forældrebetaling, hvis lukningsperioden bliver forlænget efter påske. Vi er her dybt afhængige af den politiske velvilje, så vi tør selvsagt ikke love noget.

Det kommende skoleår
Vi er klar over, at coronakrisen kan få langvarige konsekvenser, og at mange er bekymrede for næste skoleår. Vi er allerede nu i kontakt med Børne- og Undervisningsministeriet om en eventuel mulighed for at fastfryse statstilskuddet på dette års niveau, som vil kunne hjælpe skoler med eventuel elevnedgang med at få det samme i tilskud som dette skoleår.

Opgørelse af tjenestetid for lærere
Udmeldingen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fra i fredags var, at de planlagte undervisningstimer ikke kan overføres, til skolerne åbner igen. Det skaber meget vanskelige vilkår for efterskolerne. Vi arbejder derfor lige nu for en god løsning for hele skoleformen, så vi får skoleåret gennemført på den bedst mulige måde. Vi er bl.a. i konstruktiv dialog med FSL om en fælles forståelse for den situation, vi alle står i. Vi afventer forhandlingerne på centralt plan for de offentligt ansatte, fordi de kan gribe ind i de forhandlinger, vi har på efterskoleområdet. Lige så snart, vi kender den centrale aftale, vil vi sammen med FSL forsøge at lave en fælles anbefaling for efterskoleområdet.

#vierstadigpåefterskole
Efterskolernes styrke ligger blandt andet i vores evne til at holde fast i de stærke fællesskaber. Også i denne tid. Vi skal holde fast i den daglige undervisning, og vi skal holde fast i hele elevholdet, til coronakrisen er overstået. Det er uvant for mange af os at fjernundervise. Men det er virkelig en glæde midt i det hele at følge med i, hvordan I tackler den digitale undervisning og de aktiviteter, der bevarer det stærke efterskolefællesskab. Bliv ved med det og brug hinanden – og del med hinanden. På sociale medier bruger vi hashtagget #vierstadigpåefterskole, det vil jeg gerne opfordre jer alle til at bruge.

Vi udbyder fra foreningens side en række webinarer, I kan bruge i jeres undervisning. Find dem her.

Vi har også oprettet to Facebookgrupper for videndeling. Den ene hedder ’Didaktik og teknik til fjernundervisning’ og kan findes her. Den anden hedder ’Digitale efterskolefællesskaber’ og kan findes her.

Og til sidst vil jeg gerne understrege:

En statsminister kan lukke et samfund ned. Men en statsminister kan ikke lukke et samfund op. Hun kan give tilladelsen, men det er os, der med al vores energi og gode idéer kan få efterskolelivet og efterskoleeleverne tilbage i deres trygge hverdag og omgivelser.

Vi skal holde gryden i kog - også i lukningsperioden. Det gør arbejdet bagefter både stærkere og bedre.

God arbejdslyst på alle skolerne!

Med venlig hilsen
Torben Vind Rasmussen
Formand for Efterskolerne