Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Der er krig i Europa. Der er vi vist alle følelsesmæssigt ramt af. Vi er også allerede nu ramt af, at krigen lammer virksomheder med handelsaftaler i Belarus og Rusland – med manglende forsyninger og prisstigninger som konsekvens.

Regeringen forbereder sig på, at der kan komme 100.000 ukrainske flygtninge til Danmark. De første flygtninge lander formodentlig på en efterskole allerede i denne uge, og vi vil nok de kommende uger opleve et øget fokus på netop den mulighed for unge ukrainere. Derfor var det også dejligt at se alle de efterskoler, der i søndags – i sympati for en hel befolkning i krig – samlede ind og sang fællessang til fordel for Ukraine. Det viser, at vi står sammen om viljen til at støtte og handle.

Det er i en krisetid som denne, at vores hovedsigte giver allermest mening. Demokratisk dannelse er nemlig ikke kun læren om magtens tredeling eller valgloven. Vi skal sørge for, at efterskoleelever forstår, hvad det vil sige at være demokratiske borgere. Hal Koch skriver – frit fortolket – i klassikeren ’Hvad er demokrati,’ at demokrati først og fremmest er en livsform snarere end et system eller en teori. Virkeligheden har vist os, at demokrati ikke er en selvfølge – heller ikke i vores del af verden.

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal aflyse den næste håndboldkamp, gymnastiskopvisning eller forårskoncert. Men forudsætningen for værdien af de aktiviteter er, at vi har vores fundament med demokratisk dannelse, livsoplysning og folkelig oplysning som bærende grundpiller i orden.

Det kan godt være, at vi skal bruge yderligere 18 mia. for at forsvare vores frihed udadtil, men friheden indadtil koster ikke penge. Den koster tid og fokus på samtale, oplysning, handling og refleksion over det samfund, vi er en del af både lokal, nationalt og globalt. Deri ligger værdien af vores hovedsigte – og det er vi alle forpligtet på.