Af Anna Rossman Thejsen

Efterskole eller ej? I knap 9 ud af 10 tilfælde er det barnet selv, der tager den beslutning. Og om det skal være en skole med en kreativ profil eller med fokus på idræt, bestemmer barnet også ofte selv.

Det viser en ny undersøgelse blandt mere end 10.000 forældre med børn på efterskole i skoleåret 2021/22.

Det er opløftende, at børnene selv får lov til at vælge, mener den erfarne efterskoleforsker og docent ved Professionshøjskolen Absalon Ulla Højmark Jensen.

”Det er jo en stor beslutning, som ofte er båret af en særlig interesse og måske det første store valg, de selv får lov til at tage. Jeg tror, at oplevelsen af selv at have valgt det, er vigtig,” siger hun.

Rejser betyder mindre
Når det kommer til valget af den konkrete efterskole, svarer forældrene også, at barnet selv har haft stor indflydelse på valget, men også at anbefalinger har stor betydning. Lidt over hver tredje forælder i undersøgelsen svarer, at de har fået anbefalet en efterskole af venner, mens hver fjerde har fået den anbefalet af familie, og omtrent hver 10. har fået anbefalet efterskole af kolleger.

Anbefalinger er dog ikke det eneste, der spiller ind, når det skal besluttes, hvor familiens teenager skal tilbringe sit efterskoleår. 5 ud af 10 svarer, at skolens profil spiller en væsentlig rolle, mens udbuddet af linjefag og skolens værdigrundlag spiller en rolle for omkring 4 ud af 10.

En af de ting, som i hvert fald tidligere har haft stor betydning for valg af efterskole, er rejser. I den nye undersøgelse er det dog kun 5 procent, som svarer, at skolens udbud af rejser har afgørende betydning.

”Mon ikke det med rejser er rutsjet så langt ned af listen, fordi der lige nu sker en bevægelse i samfundet, ikke mindst blandt de unge, hvor vi ser et større fokus på klima? Det stiller krav til efterskolerne om at kunne nytænke på det område,” siger Ulla Højmark Jensen.

Hvad har størst betydning for valget af efterskole?

På spørgsmålet om, hvilke faktorer der havde størst betydning for valget af den konkrete efterskole, svarer forældrene:

59 %: Barnet ønskede denne skole

51 %: Skolens profil (fokus på f.eks. idræt, håndværk osv.)

43 %: Skolens udbud af linjefag

40 %: Skolens værdigrundlag

19 %: Afstand til hjemmet

17 %: Skolens fysiske faciliteter

12 %: Skolens tilbud til elever med særlige behov/forudsætninger

5 %: Skolens tilbud i forhold til rejser

5 %: At det er en tradition i familien at gå på den efterskole

Kilde: Forældreundersøgelse foretaget af analysefirmaet Megafon for Efterskolerne, maj-juni 2022