Af Katrine Friisberg

1. Arbejd systematisk med iværksætteri

En entusiastisk lærer kan gøre en stor forskel for en flok elever i forhold til at introducere dem for iværksætteri og entreprenørskab. Men skal indsatsen være konsistent og for alle elever, er det vigtigt, at ledelsen, evt. sammen med medarbejderne, formulerer en vision, som sikrer, at indsatsen bliver en integreret del af efterskolen.

2. Klæd lærerne på

Hvis lærerne skal undervise i iværksætteri og entreprenørskab, er det vigtigt, at de har de rette kompetencer. Fonden for Entreprenørskab tilbyder kurser og kommer gerne ud på skoler og underviser. Kurserne er som udgangspunkt gratis, men transportomkostninger skal dækkes.

3. Tag udgangspunkt i et eksisterende program

Det er ikke nødvendigt selv at opfinde den dybe tallerken. Fonden for Entreprenørskab tilbyder konkurrencen ’Next Level’ til elever i efterskolealderen. Konkurrencen er udviklet på baggrund af viden om, hvordan skoler kan arbejde med innovation og entreprenørskab, så eleverne får noget ud af det. Med forløbet følger undervisningsmaterialer mv.

4. Brug rollemodeller

Rollemodeller er næst efter forældres indflydelse og undervisning i skolen den stærkeste måde at vise børn og unge, at der findes andre muligheder end at få et lønarbejde. Derfor er det en god idé at præsentere eleverne for iværksættere, som kan fortælle om, hvordan de har grebet uddannelse og arbejdsliv an.

5. Husk diversiteten

Kun en fjerdedel af alle iværksættere er kvinder. En del af grunden til, at der ikke er flere kvinder, der har lyst til at starte egen virksomhed, er, at iværksætterlivet i mange år er blevet ensidigt præsenteret. Både når I præsenterer eleverne for rollemodeller og generelt, når I taler om det at starte virksomhed, er det derfor vigtigt at huske, at der er mange måder at gøre det på. Det er kun de færreste iværksættere, som arbejder 80 timer om ugen og ikke tjener penge, før de pludselig scorer kassen. Husk også de kvindelige rollemodeller.

6. Brug de eksisterende fag

Undervisning i iværksætteri og innovation behøver ikke at være et afgrænset forløb, som har sine egne timer. Undervisningen kan indgå i de eksisterende fag – f.eks. kommunikation og markedsføring i dansk, internationale projekter i engelsk, beregning af udgifter og indtægter i matematik osv.

7. Læg vægt på det kreative

I stedet for udelukkende at fokusere på det forretningsmæssige, kan det være en god ide at lægge vægt på det kreative for at få alle med. Sæt gang i kreative tankeeksperimenter, hvor eleverne får mulighed for at ’opfinde’ nye løsninger på eksisterende problemer. Ikke løsninger, som nødvendigvis kan realiseres. Det, at eleverne udtænker kreative løsninger, kan hjælpe dem til at tænke innovativt i fremtiden. Og hvem ved, måske vil en af eleverne senere tage en idé fra efterskolen op og føre den ud i livet.