05. februar 2021

Reguleringsprocent og ny løntabel for 1. februar 2021 er på plads

Staten havde i første omgang meldt en forkert lønregulering ud, men nu er den rigtige kommet. Der er noget usædvanligt tale om en mindre lønnedgang.

04. februar 2021

Nu står det i loven, at elever skal høres inden udskrivning

Fra 1. januar 2021 står det i efterskoleloven, at en elev skal inddrages inden beslutning om udskrivning.

04. februar 2021

Sidste nyt om hjælpepakken

Sidste nyt er, at der ikke er noget nyt om hjælpepakken.

04. februar 2021

Rundvisninger og optagelsessamtaler kan ikke gennemføres før 28/2

Kampagnefilmen Opdag livet på en efterskole fortsætter under nedlukningen, mens efterskolerne er lukket for rundvisninger.

04. februar 2021

Årsnormen for lærere i skoleåret 2021/22

Se beregning for en fuldtidsansat lærer i det kommende skoleår og find regneark til beregning af årsnorm for deltidsansatte.

04. februar 2021

Husk at aftale korte opsigelsesfrister ved udleje af skolens faciliteter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har for nyligt præciseret mulighederne for udleje af skolens lokaler og faciliteter.

04. februar 2021

Mangel på finansiel strategi skal bemærkes ved revision

Skolerne må i gang, selv om de endnu ikke er omfattet af kravet.

04. februar 2021

Husk at registrere de reelle ejere korrekt

Skolens revisor skal kontrollere, at registreringen er korrekt.

04. februar 2021

Har skolen en sikkerhedsinstruks for outdooraktiviteter?

Det skal være lærerigt, sjovt og udfordrende at gå på efterskole – men ikke farligt.

03. februar 2021

Få overblik over hvornår de forskellige tilskud udbetales

Efterskoleforeningens oversigt over tilskudsrytmen er nu opdateret med takster for 2021.

20. januar 2021

Lønnen skal alligevel ikke reguleres pr. 1. februar 2021

Fejl i beregninger for reguleringsprocenten, standser lønreguleringen midlertidigt.

13. januar 2021

Willis forsikringer dækker nu også mod forkert medicingivning

Willis skoleforsikringsprogram omfatter nu også dækning for eksempelvis fejlagtig udlevering af medicin.