15. maj 2024

Ministeriet skal have besked, når skolens stamdata ændres

Ny forstander, ny bestyrelsesformand eller ny revisor. Husk at give besked til ministeriet.

15. maj 2024

Er skolen opdateret på regler om flyttedage?

Flyttedage kan benyttes til en mere fleksibel planlægning af skoleåret. Men vær opmærksom på faldgruberne.

15. maj 2024

Arbejdstiden skal snart registreres

Nye regler om registrering af arbejdstid træder i kraft 1. juli.

15. maj 2024

Krav om opgørelse af arbejdstid ved skoleårets afslutning

Kun overtid kan overføres til næste skoleår.

25. april 2024

Den nye løntabel er klar

De endelige lønstigninger er nu offentliggjort og ført ind i foreningens løntabel.

25. april 2024

Ny sats for boligopvarmning pr. 1. april er klar

Satsen stiger fra 180 kr. til 198 kr. pr. netto-kvm.

24. april 2024

Nye lønrettigheder under orlov efter barselsaftalen

Barselsaftalen er faldet på plads og medfører en øget ret til løn under orlov.

24. april 2024

Store Bededagstillægget afskaffes for overenskomstansatte

Som kompensation for afskaffelsen forhøjes ferietillægget.

24. april 2024

Lederaftalen er forhandlet på plads

Lønintervallerne for øverste leder hæves, og grundskoleelever tæller fuldt med i årselevtal.

21. marts 2024

Lønnen skal først reguleres, når vi kender reguleringsprocenten

Vi venter på, at OK24 er endeligt på plads.

21. marts 2024

Forhandling af organisationsaftalen for lærere er afsluttet

Overenskomstresultatet skal nu til urafstemning blandt lærerne.

21. marts 2024

Ny folkeskoleaftale får betydning for efterskolerne

Det er bl.a. besluttet, at eleverne på sigt skal til færre prøver i 9. klasse.

21. marts 2024

Kursus for nye administrative medarbejdere til september

Er du ny på kontoret – eller kender du en kollega, der skal på kursus?

21. marts 2024

Bestil det nye forældremagasin senest 1. juni 2024

Gratis magasin til alle elever, der klæder nye efterskoleforældre på til skoleåret.

08. marts 2024

Den overordnede ramme for forhandlingerne ved OK24 er på plads

Aftalen indeholder væsentlige lønstigninger over en 2-årig overenskomstperiode.