08. februar 2023

Bliv klogere på reglerne om seniorbonus.

Bliv klogere på reglerne om seniorbonus.

24. januar 2023

Tjenesterejser - nye satser

Der er fra årsskiftet kommet nye satser for transportgodtgørelse og time- og dagpenge.

18. januar 2023

Ordblinde elever bevilges fremover IntoWords

Elever, der har fået bevilget andre programmer, har mulighed for ombytning.

17. januar 2023

Ny vejledning om alkoholforebyggelse på efterskolerne

Alkohol og Samfund giver gode råd til efterskoler om bl.a. alkohol og elevfester.

17. januar 2023

Efterskolerne holder igen med prisstigningerne

Resultatet af foreningens elevstøtteundersøgelse viser, at skolerne holder igen med prisstigningerne.

17. januar 2023

Midlertidig bevillingslov sikrer skolernes statstilskud

Skolerne får tilskud, men der venter reguleringer, når den endelige finanslov bliver vedtaget.

16. december 2022

Fra individuel supplerende elevstøtte til lokal efterskolestøtte

Vejledning om administration af lokal efterskolestøtte er klar til skolerne.

16. december 2022

Kvikvejledning om de nye barselsregler

Efterskoleforeningen har udgivet en kvikvejledning om de nye barselsregler for børn født den 2. august eller senere.

16. december 2022

Rådgivning og juleferie

Efterskoleforeningen holder lukket op mod jul.

16. december 2022

Årsmødet 2023 – indførelse af deltagerpakker

Ved tilmelding til årsmødet skal alle deltagere vælge én af fem deltagerpakker.

01. december 2022

Inspirationsmateriale til arbejdsmiljø målrettet skoler

Få inspiration til at arbejde med skolens arbejdsmiljø med målrettet materiale til skoler.

01. december 2022

Deltag i webinar og blev genopfrisket på lærernes arbejdstidsregler

Vi afholder webinar om arbejdstidsregler tirsdag den 6. december.

01. december 2022

Inspiration og rådgivning til ledere og lærere om køn, krop og seksualitet

Sex og Samfund har lavet målrettet materiale til efterskolerne.

01. december 2022

Udfasning af Unilogin i 2023 – hvad skal skolerne gøre?

Unilogin udfases i 2023, og skolerne skal derfor finde andre løsninger.

23. november 2022

Ferie, der skal afholdes inden 31. december i år, skal varsles nu

Kun 5 dage kan overføres, resten skal afholdes inden 31.12.