22. april 2021

Nu kan efterskoler søge om midler til pædagogisk udvikling for skoleåret 2021/22

Ansøgningsfristen for tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter samt orlov med fri vikar er mandag d. 24. maj – og er der penge i overskud, kan der søges igen senere.

09. april 2021

Ekstra tilskud til fagligt løft og trivselsaktiviteter til efterskolerne

Efterskolerne får udbetalt ekstra midler til faglige og trivselsfremmende aktiviteter.

09. april 2021

Kan efterskoler deltage i idrætsturneringer?

Efterskoler kan deltage i turneringer, der er arrangeret af foreninger, og kan også selv arrangere kampe.

09. april 2021

Superviserede selvtest - nu er vi i gang

De første skoler er begyndt at gennemføre superviserede selvtest og foreningen får gode tilbagemeldinger.

08. april 2021

Indberetning af karakterer og UPV

Regler og tidslinje for afgivelse af standpunkts- og prøvekarakterer samt UPV til maj/juni.

08. april 2021

Særlig feriegodtgørelse skal udbetales både april og maj 2021

Skolerne skal udbetale særlig feriegodtgørelse både med aprillønnen og med majlønnen i 2021.

08. april 2021

Vær opmærksom på elever, der stopper i forhold til afgangseksamen

Hvis en elev udskrives nu, kan det gå ud over elevens afgangseksamen.

08. april 2021

Enten udbetaling eller overførsel af særlige feriedage

Særlige feriedage optjent i 2019, der ikke er afviklet inden udgangen af april 2021, skal udbetales eller overføres til næste ferieår.

17. marts 2021

Corona på skolen – hvad skal skolen gøre?

Hvis der konstateres coronasmitte via PCR-test, skal nære kontakter isoleres hjemme eller på skolen og have taget to test.

17. marts 2021

Fortsat anbefaling om aflysning af en række aktiviteter

Myndighederne anbefaler fortsat aflysning af sociale arrangementer, herunder lejrskoler.

17. marts 2021

Nye retningslinjer for tests

Superviserede selvtest er på vej. Skolen skal finde frivillige supervisorer til fase 2.

17. marts 2021

Det nye forældremagasin udkommer første skoledag i august 2021

Efterskolerne skal selv bestille magasinet – det kommer ikke automatisk! Der er frist 1. juni.