efterskolerne

09. september 2020

Artikler om den nye ferielov er samlet her

03. marts 2021

Skolepengerestancer kan inddrives gennem SKAT

Det er nu præciseret, at restancer kan inddrives gennem Gældsstyrelsens inddrivelsesportal.

03. marts 2021

Det er muligt at komme i erhvervspraktik under nedlukningen

Elever kan stadig komme i erhvervspraktik, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

03. marts 2021

Nye corona-retningslinjer for efterskoler er nu offentliggjort

Det er foreningens vurdering, at de nye retningslinjer stort set giver mulighed for at drive efterskole på samme måde som i efteråret.

03. marts 2021

Lav fysiske trivselsgrupper for hjemsendte sårbare elever

Efterskolerne kan lave trivselsgrupper for hjemsendte sårbare elever. De mest sårbare skal modtage undervisning på skolen.

03. marts 2021

Gode erfaringer med coronatests på efterskolerne

Falck har gennemført de første testrunder på efterskolerne i Vest- og Nordjylland.

03. marts 2021

Undgå mundtlige prøver d. 18. juni

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser forventes afholdt denne dag.

02. marts 2021

To gratis onlinekurser i marts

Forældreansvarsloven og forebyggelse af brand-, vand- og tyveriskader er på dagsordenen.

02. marts 2021

Alle efterskoler skal indføre røgfri skoletid

Nye rygeregler fra 1. januar 2021 som led i den nationale handleplan mod børn og unges rygning.

10. februar 2021

Der er indgået aftale om OK21

Aftalen indeholder bl.a. en lønstigning på 4,42 % i overenskomstperioden, seniorbonus til de 62-årige og lønnet sorgorlov til forældre.

10. februar 2021

Ny aftale om sommerens prøver

Efterskoleelever i 9. klasse skal kun til prøve i dansk, matematik og engelsk til sommer.

10. februar 2021

Hvordan støtter skolerne transkønnede unge bedst muligt?

Ny guide fra Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn, FSTB, kan vejlede efterskoler, der optager transkønnede unge.