13. januar 2021

Aftale om økonomisk hjælpepakke til efterskoler er landet

Regeringen og en lang række partier har aftalt en hjælpepakke, som er næsten identisk med forårets hjælpepakke.

13. januar 2021

It til ordblinde: Søg refusion inden 30 dage – ellers ingen refusion

Nye procedurer i SPS-ordningen indfører bl.a. 30 dages frist for at søge refusion.

13. januar 2021

Sårbare elever skal modtage undervisning på skolen under lukning

Opdaterede retningslinjer for efterskoler slår fast, at skolerne som udgangspunkt er lukkede, men skal holde åbent for de mest sårbare elever.

13. januar 2021

Ny arbejdstidsaftale for lærere fra skoleåret 2022/23

Lærernes Centralorganisation (LC) og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har indgået en aftale om arbejdstid, der bl.a. omfatter efterskolelærere. Aftalen mangler endelig godkendelse, men planen er, at den skal gælde fra og med skoleåret 2022/23.

12. januar 2021

Sygedagpengerefusion fra første fraværsdag ved covid-19 forlænges

Skolens ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er smittet eller i karantæne på grund af covid-19, er forlænget til den 31. marts 2021. Andre ordninger er også forlænget.

12. januar 2021

Særlige feriedages placering i ferieåret 2020/21

Fra 1. januar 2021 kan ledelsen bestemme, hvornår særlige feriedage optjent i 2019 skal afholdes i resten af de særlige feriedages ferieår 2020/21.

12. januar 2021

Tjenesterejser - nye satser

Der er fra årsskiftet kommet nye satser for transportgodtgørelse og time- og dagpenge.

12. januar 2021

Medarbejdernes arbejdstid under nedlukning

En periode med nødundervisning uden elever på skolen kan få betydning for medarbejdernes arbejdstid. Det gælder både lærere og teknisk-administrativt personale.

17. december 2020

Ny finanslov: Se taksterne for 2021 her

Taksterne for 2021 er nu klar. Blandt andet er der afsat ekstra midler til individuel supplerende elevstøtte til elever på ordblindeefterskoler.

10. december 2020

Rettelse til vores ferievejledning

Skolerne skal alligevel ikke orientere Lønmodtagernes Feriemidler inden 31.12. 2020, hvis den vil afregne indefrosne feriemidler.

10. december 2020

Efterskolerne holder fortsat åbent

Udvidelsen af skærpede restriktioner til nu i alt 69 kommuner rammer ikke efterskolerne.

10. december 2020

Anbefalingen om at aflyse lejrskoler forlænges til 28. februar

Forlængelsen af de nationale restriktioner frem til 28. februar får betydning for efterskoler, særligt i forhold til studieture.