17. marts 2021

Generalforsamlinger skal afholdes digitalt indtil videre

Derfor tilbyder Efterskoleforeningen onlinekursus i anvendelse af afstemningsfunktionen i Zoom.

17. marts 2021

Status på hjælpepakkerne: Regneark og bilag er nu klar

160 deltog i webinar om hjælpepakke, hvor beregning af kompensation blev gennemgået.

17. marts 2021

Optagelsessamtaler med grønlandske elever

Efterskoleforeningen har udarbejdet en interviewguide, med forslag til emner og spørgsmål.

17. marts 2021

Hvordan skal et positivt resultat i en lyntest håndteres?

Ved positivt resultat i en lyntest isoleres nære kontakter på skolen, mens eleven får taget en PCR-test.

17. marts 2021

Sommerens prøver: retningslinjer kommer snart

Retningslinjer for de mundtlige prøver forventes at komme inden påske.

17. marts 2021

Forhandling af organisationsaftalerne for lærere og ledere er afsluttet

Som en del af OK21 er organisationsaftalerne for både lærere og ledere nu forhandlet. Der er ikke meget nyt for efterskolerne.

17. marts 2021

Vi har revideret skabelonerne til ansættelseskontrakter

Alle ansættelsesdokumenter for lærere, ledere og TAP har været til serviceeftersyn og ligger i vores leksikon.

03. marts 2021

Skolepengerestancer kan inddrives gennem SKAT

Det er nu præciseret, at restancer kan inddrives gennem Gældsstyrelsens inddrivelsesportal.

03. marts 2021

Det er muligt at komme i erhvervspraktik under nedlukningen

Elever kan stadig komme i erhvervspraktik, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

03. marts 2021

Nye corona-retningslinjer for efterskoler er nu offentliggjort

Det er foreningens vurdering, at de nye retningslinjer stort set giver mulighed for at drive efterskole på samme måde som i efteråret.

03. marts 2021

Lav fysiske trivselsgrupper for hjemsendte sårbare elever

Efterskolerne kan lave trivselsgrupper for hjemsendte sårbare elever. De mest sårbare skal modtage undervisning på skolen.

03. marts 2021

Gode erfaringer med coronatests på efterskolerne

Falck har gennemført de første testrunder på efterskolerne i Vest- og Nordjylland.