09. september 2021

Pligten til at tilbyde test forsvinder, men skolerne kan fortsætte frivilligt

Ikke-færdigvaccinerede elever og ansatte opfordres fortsat til ugentlige test efter 10.9., men skolens pligt til at tilbyde test forsvinder.

08. september 2021

Lønstigningen pr. 1. oktober 2021 er klar

Reguleringsprocenten forhøjes med 0,33 procentpoint til 11,4336.

08. september 2021

Deltag i webinar om den skærpede underretningspligt

I oktober måned inviterer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet de frie skoler til webinar om skolernes underretningspligt.

08. september 2021

Finanslovsforslag uden overraskelser

Yderligere individuel elevstøtte til ordblindeefterskolerne er nu med på finansloven.

25. august 2021

Kampagnemateriale til Efterskolernes Dag er klar

Dagen kan holdes uden restriktioner, men ikke-færdigvaccinerede gæster anbefales fortsat at være testet inden Efterskolernes Dag.

25. august 2021

Nu er resultaterne for TAP-undersøgelsen klar

Alle TAP-grupper har haft lønfremgang i perioden 2018-2020.

25. august 2021

Kort nyt om smittehåndtering og vaccinationer på efterskolerne

Ny definition af nære kontakter gør gruppen mindre og færre elever skal derfor hjemsendes.

25. august 2021

Rekordstort elevoptag: 31.745 elever startet på landets efterskoler

Årets elevtalsundersøgelse viser en fremgang på 1.076 elever i forhold til forrige skoleår. Det er en fremgang på 3,5 %.

25. august 2021

Invitation til temadag om samarbejdssporet i lærernes nye arbejdstidsaftale

Efterskolerne og FSL inviterer forstandere og tillidsrepræsentanter til infomøder om den kommende arbejdstidsaftale for lærere.

24. august 2021

Vejledning til seksualundervisning er opdateret som følge af nye regler om samtykke

Undervisningsvejledning hjælper skolerne med at klæde eleverne på til at forstå de nye regler om samtykke før sex.

24. august 2021

Grønlandske elever kan blive vaccineret i Danmark

Det grønlandske hjemmestyre opfordrer efterskolerne til at hjælpe de grønlandske elever, som ønsker at blive vaccineret.

24. august 2021

Liste over reserverede pladser til flygtninge/indvandrere i 2022/23

Vi opdaterer listen med reserverede pladser til flygtninge/indvandrere i skoleåret 2022/23 og har brug for skolernes input senest d. 10/9.

12. august 2021

Særlig feriegodtgørelse udbetales med Iønnen for august måned

Ansatte, der modtager løn under ferie, skal med augustlønnen have udbetalt særlig feriegodtgørelse for juni, juli og august.

24. juni 2021

Proceduren for hjælpemidler til ordblinde elever ved skoleårets afslutning

Sørg for god overlevering og modtagelse af hjælpemidler til ordblinde elever.

24. juni 2021

Efterskolemønten udgår

Er der behov for et nyt fælles symbol for efterskoleelever? Vi vil gerne have jeres input.