Spørgsmål og svar ved optagelseskrav fra facebook-gruppen for efterskolevejledere

Case 1

Spørgsmål: En 10. klasses elev vil søge en eud og/eller en gymnasial uddannelse, men mangler den skriftlige prøve i matematik fra 9. klasse, da eleven var syg da den skriftlige eksamen blev afholdt. Skal eleven til optagelsesprøve og samtale?

Svar: Hvis eleven på grund af sygdom ikke gik til prøven i maj, kan eleven gå til sygeprøve i december måned, og derved fuldføre sin afgangseksamen. Det er elevens tidligere skole der skal stå for sygeprøven, indkalde eleven og udstede det endelige afgangsbevis.

Case 2

Spørgsmål: En 10. klasses elev bestod i 9. klasse sin afgangseksamen, men fik ikke over 6.0 i gennemsnit. Kan/hvordan kan denne elev undgå optagelsesprøve til en 3-årig gymnasial uddannelse. Som jeg umiddelbart forstår det skal denne elev i 10. klasse opfylde alle de "gamle" krav for 10. klasse, dvs. gå til eksamen i dansk, matematik og engelsk, og have mindst 5 i snit i standpunkt. (Og kan derved ikke slippe for eksamen i 10. klasse). Er det korrekt forstået?


Svar:
Ja, stort set. Hvis eleven havde et snit over 3 ved de 5 lovbundne prøver* til FP9 og havde et snit på mindst 5 i standpunktskarakterer, opnår eleven retskrav og behøver ikke gå til eksamen i 10. klasse. Hvis eleven derimod havde et snit på 2-3 i de lovbundne prøvefag, skal eleven til en ’op ad bakke samtale’, og ved et snit under 2 i lovbundne prøver hedder det optagelsesprøve + samtale.


* De lovbundne prøver består af prøver i følgende 6 fag:
Dansk, mundtlig
Dansk, skriftlig (3 prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
Matematik, skriftlig (2 prøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
Engelsk, mundtlig
Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig
Den praktiske/musiske prøve i 8. klasse

Case 3
Spørgsmål: En 10. klasses elev vil søge en EUD, men var fritaget for matematik i 9. klasse, og har derfor ikke prøven. Skal eleven til optagelsesprøve?

Svar: Ja, det skal hun.
Hvis hun ikke gør noget skal hun til både til optagelsesprøve og samtale. Men hvis hun går op i matematik i 10. klasse, på enten FP9-niveau eller på FP10-niveau og får mindst 02, skal hun til en samtale.
Hvis hun går op på FP9 niveau i matematik og får mindst 02, og samtidig får et nyt snit på mindst 02 for hele afgangseksamen, har hun klaret kravene og optages direkte.

Uddybende svar:
Kravene til EUD, EUX:

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen,
  • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve.
  • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skiftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve.
Kravene som er markeret med skråskrift er krav eleven ikke opfylder, ved ikke at have gået op i matematik i 9. klasse. Eleven skal derfor til én optagelsesprøve og en samtale, for at kunne optages på en erhvervsuddannelse.

Disse to krav kan eleven dog forbedres/klares i 10. klasse.

For at klare matematikkravet
Eleven går op i 10. klasse i matematik på enten FP9 eller FP10-niveau og få over 02 i gennemsnit.

Hvordan afgangseksamen fra 9. klasse forbedres i 10. klasse
Eleven kan går op i én, to eller af tre af fagene dansk, engelsk og matematik på 9. klasses-niveau i 10. klasse.
Hvis eleven med de(n) nye karakter(er) herefter får et gennemsnit på mindst 02 i de 5 lovbundne prøver og de 2 udtræksfag, har eleven nu opfyldt kravet om at bestå folkeskolens afgangseksamen.

I skal som skole udstede et nyt bevis for folkeskolens afgangseksamen til eleven.

OBS. Ovenstående eksempel kan også bruges hvis en elev mangler prøven i dansk i 9. klasse.


Case 4
Spørgsmål: En elev, som går i 9. klasse, er fritaget for tysk. Hvilke konsekvenser har det for optagelse til enten en EUD/EUX og/eller en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, HF)?

Svar: Dette har konsekvens i relation til opfyldelse af optagelseskrav til STX, HHX, HTX, HF, hvor et af kravene er, at eleven skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.- 9. klasse eller undervisning, der står mål hermed, men ikke i relation til muligheden for at bestå Folkeskolens afgangseksamen, som er et krav ved optagelse til EUD/EUX. Idet et evt. udtræk af tysk som prøvefag for elevens klasse, skal for den pågældende elev erstattes af en anden prøve.

Uddybning:

Ved optagelse til en EUD/EUX er et af kravene, at eleven skal have bestået folkeskolens afgangseksamen med et gennemsnit på mindst 02 i de lovbundne prøver. (dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi) og de to udtræksfag fra 9. klasseprøverne.
Hvis tysk bliver udtrukket, skal denne elev, have udtrukket et andet fag fra den humanistiske fagblok. Således opfyldes kravet om, at eleven skal have gået op i 7 lovbundne prøver i 9. klasse. (8 prøver fra 2021).
Der er yderligere krav om, at eleven skal have fået mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen.

Ved optagelse til STX, HHX, HTX, HF er der krav om, at eleven skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.- 9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dette opfyldes ikke, hvis eleven er fritaget for tysk. Eleven skal derfor til optagelsesprøve og samtale.