Der er elever, der har har brug for særlig støtte og vejledning. Det er for eksempel elever fra udlandet eller elever med særlige behov.
Elever med særlige behov

Når elever med særlige behov tager på efterskole, er der ofte en kommunal forvaltning i kulissen. Det kan være at den unge er på efterskole på anbefaling af kommunen, med betaling af kommunen og/eller det kan være, at den unge har en social sag i forvaltningen.

Som vejleder indgår derfor ofte en kommunikation med elevens hjemkommunes vejleder, -dette kan både være inden, under og efter et efterskoleopholde. Dette samarbejde glider ofte nemt, men der en række også en række tidspunkter både før, under og efter opholdet, at der kan mangle dialog eller opstå miskommunikation.

Her følger viden som er til hjælp i arbejdet med unge med særlige behov. Materiale som ikke kun er henvendte til vejlederen, men også til skolens ledelse og øvrige lærere.

Vejledning til ungdomsuddannelse
Hvis efterskolen vurderer at en elev er i målgruppen for enten en Forberedende Grunduddannelse (FGU) eller en Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), skal elevens hjemkommune inddrages. Det er nemlig elevens kommune som skal fortage målgruppevurderingen. Efterskolen skal bidrage med information til denne vurdering. Der er en skema som efterskolen kan bruge.
Skema og mere om det kommunale samarbejde her (Findes under FGU og STU).

Læs mere om sårbare og udsatte unge på efterskole.

Udenlandske elever
Elever fra Grønland
De grønlandske huse har vejledningsforpligtigelsen overfor de grønlandske elever, og vejledningen sker derfor i et samarbejde med disse.
Læs mere Grønlandske elever

Flygtninge- og indvandrerunge på efterskole
Læs mere

Sydslesvigske elever
Læs mere

Støtte på ungdomsuddannelserne
Der er forskellige muligheder for at få støtte, så eleven kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Læs om det her