Der er flere forpligtende samarbejder i vejledningsprocessen, f.eks. samarbejdet med de kommunale vejledere i overgangene og elevernes forældre.

Prioritér at komme til møde i dit lokale efterskolevejledernetværk. Her mødes man 1-2 gange årligt og får viden og inspiration fra kollegaer til den daglige praksis.

Efterskoleforeningen har et Vejledningsudvalg, som giver sparring til foreningens Vejlederkonsulent. Det udvalg kan du blive medlem af.