Der er meget, man skal forholde sig til som ny vejleder i efterskolen. Dels er der de mange regler om fx uddannelsesparathedsvurdering, optagelse til ungdomsuddannelser og arbejdet med studievalgsportfolioen men også indholdsmæssigt: Hvordan sikrer man sammenhæng mellem undervisning, vejledning og skolens øvrige aktiviteter, så eleverne oplever det som en helhed og i overensstemmelse med skolens formål og værdier?

For at kunne udføre vejledningsopgaven anbefaler Efterskoleforeningen, at skolens vejledere som minimum gennemfører basiskurset i vejledning, som udbydes hvert år i efteråret og som består af to moduler.

Basiskursus for nye vejledere

Målet for basiskurset er:
-at tilegne sig viden om Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledningens fagområder
-at kunne analysere, organisere og udvikle vejledningspraksis i forhold til skolens øvrige tilbud, værdigrundlag og tradition
-at kunne indgå i samarbejdsrelationer i det interne samarbejde på skolen, og det eksterne samarbejde med KUI og ungdomsuddannelser, samt med forældrene
-at kursisterne motiveres og tilegner sig studiekompetencer til yderligere efteruddannelse på diplomniveau i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning

Tid og sted for basiskursus i 2024 er på vej. 

Temakursus: Vejledning, der skaber refleksion hos eleverne
Dette kursus henvender sig til både nye og erfarne vejledere. På kurset får du metoder til vejledningen, der skaber refleksion hos eleverne mere end at give svar. Vi afprøver nogle af metoderne selv og bliver klogere på, hvad der giver værdi og skaber meningsfuldhed og handlekraft.

Om kurset
Dato: 18. - 19. april 2024
Frist: 6. marts 2024
Sted: Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart,

Kurset forudsætter høj grad af deltagerinvolvering og erfaringsudveksling. Gevinsten er ny inspiration til din egen vejledningspraksis.

Program og tilmelding