Der er meget, man skal forholde sig til som ny vejleder i efterskolen. Dels er der de mange regler om fx uddannelsesparathedsvurdering, optagelse til ungdomsuddannelser og arbejdet med studievalgsportfolioen men også indholdsmæssigt: Hvordan sikrer man sammenhæng mellem undervisning, vejledning og skolens øvrige aktiviteter, så eleverne oplever det som en helhed og i overensstemmelse med skolens formål og værdier?

For at kunne udføre vejledningsopgaven anbefaler Efterskoleforeningen, at skolens vejledere som minimum gennemfører basiskurset i vejledning, som udbydes hvert år i efteråret og som består af to moduler.

Basiskursus for nye vejledere
Målet for basiskurset er:
-at tilegne sig viden om Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledningens fagområder
-at kunne analysere, organisere og udvikle vejledningspraksis i forhold til skolens øvrige tilbud, værdigrundlag og tradition
-at kunne indgå i samarbejdsrelationer i det interne samarbejde på skolen, og det eksterne samarbejde med KUI og ungdomsuddannelser, samt med forældrene
-at kursisterne motiveres og tilegner sig studiekompetencer til yderligere efteruddannelse på diplomniveau i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning

Læs mere og tilmeld dig her.