Årshjul

Der findes forskellige årshjul, som kan være til hjælp til planlægning af skoleårets vejledningsproces. 

Årshjul til planlægning af skoleårets vejledningsproces
Der er lavet en skabelon til et årshjul til efterskoler, som efterskolerne kan bruge for at få overblik over vejledningsaktiviteter, deadlines og hvordan roller og ansvar er fordelt mellem medarbejderne på skolen. For eksempel kan man lave et årshjul som fungerer som:

  • Aktivitetskalender for forskellige klassetrin, så elever i 8., 9. og 10. klasse hurtigt kan se, hvilke vejledningsaktiviteter der foregår hen over året
  • Kontaktlærerens årshjul, som kan give et samlet overblik over årets aktiviteter samt fortælle, hvem der skal arbejde sammen på tværs, dvs. vejledere, faglærere, kontaktlærere, forældre og elever. Dette årshjul kan f.eks. placeres på lærerværelset
  • Vejledernes årshjul, som kan bruges internt mellem vejlederne.

Se eksempler og få inspiration til forskellige Årshjul
Skabelon til udprint

Årshjulet blev uddelt i stort fysisk format på Vejlederkonferencen 2021 til alle deltagere

Årshjul for efterskolernes arbejde med optagelse.dk
 
I dette årshjul finder man deadlines, roller og ansvar i optagelses.dk-processen fra skoleårets begyndelse til skoleårets afslutning. Årshjulet er inddelt hvilke opgaver efterskolevejlederen, sekretæren og den kommunale vejleder har i processen.  Årshjulet er udarbejdet i et samarbejde mellem efterskolerne og Børne- og Undervisningsministeriet
Årshjul for optagelse.dk-processen 2023/24 (under optagelse.dk-processen)

Andre Årshjul i optagelse.dk-processen
Se roller og deadlines for blandt andet for de kommunale vejledere, ungdomsuddannelserne og forældrene.
Årshjul for ansøgere (elever og forældre)
Årshjul for kommunale vejledere
Årshjul for ungdomsuddannelserne og 10. klasse

Årsplan for vejledningsaktiviteter - et forslag
Se forslag til en Årsplan for vejledningsaktiviteter i et skoleår. Bemærk, at der kan være specielle hensyn der skal tages i forhold til efterskolens overordnede årsplan.
Årsplanen kan ligge på skolens hjemmeside, hvorved forældre, elever og andre interesserede hele tiden kan orientere sig og holde sig ajour. 

Optagelse.dk folder

Forslag til elev- og forældrevejledningsfolder til uddeling
Efterskoleforeningen har udarbejdet et forslag til introduktions- og vejledningsfolder til forældre og elever til optagelse.dk-processen til 9. og 10. klasse. Skolen kan redigere i forslagene og gøre dem til deres egne. 
Forslag til skabelon skoleåret 23/24 Læs folderen her (Se under optagelse.dk-processen)

Skabeloner til anbefaling og afklaring til FGU og STU
Skemaer
Link til anbefaling og afklaring til FGU
Link til anbefaling og afklaring til specialiserede tilbud, herunder STU

Beregning af karaktersnit

Der er tre gennemsnit i 9. og 10. klasse, som skal bruges i forbindelse med optagelse på en ungdomsuddannelse. Snittet ved:
- Afgangseksamen 
De afsluttende standpunktskarakterer 
De lovbundne prøver 

Afgangseksamen
For at have bestået Folkeskolens afgangseksamen skal snittet være på mindst 02, og alle 8 prøver skal være aflagt. (Bestående af 6 lovbundne og to udtræksfag)
Dette snit er et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne, der er givet på eksamensbeviset.
Se beregningskabelon. Under afsnittet: Beregning af gennemsnit og beståkrav
Se mere om at bestå Folkeskolens Afgangseksamen


De lovbundne prøver
Gennemsnittet af de lovbundne prøver er et vægtet gennemsnit.
Regneark til beregning findes her 
Forklaring til beregning her

De lovbundne prøver består af prøver i følgende fag:

  • Dansk, mundtlig
  • Dansk, skriftlig (3 prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
  • Matematik, skriftlig (2 prøver: med hjælpemidler, uden hjælpemidler)
  • Engelsk, mundtlig
  • Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi, mundtlig
  • Den praktisk/musisk valgfagsprøve fra 8. klasse.

I alt 6 prøver


De afsluttende standpunktskarakterer
Gennemsnittet beregnes af alle standpunktskarakterer, der er givet, dvs. det er et ikke-vægtet gennemsnit.
Dette snit står under uddannelsesparathedsvurdering på Optagelse.dk 
Skabelon til studievalgsportfolio

Afrapporteringsskema til studievalgsportfolio

Læs mere og find vejledninger til både vejledere/ lærere og elever/ forældre her.

Vejledning_portfolio

Få inspiration til arbejdet med studievalgsportfolien.

Refleksion over efterskolens vejledning - et evalueringsredskab

Edderkoppespindet er et evalueringsredskab, som kan bruges, når efterskolen skal evaluere vejledning samt give anledning mere strategiske overvejelser over din skoles nuværendes måde at gøre vejledningen på.

Redskabet er er bygget op som et edderkoppespind, hvor man sætter markører i 22 parametre, så man får en beskrivelse af hvor vejledningen befinder sig nu.
Parametrene er bygget op ud fra efterskolernes integrerede vejlednings tankegang og syn, som også kaldes karrierevejledning.

Hent edderkoppespindet her

Udviklet i forbindelse med en Vejlederkonference for efterskoler