Efterskolerne og de kommunale ungeindsatser (KUI) skal lovpligtigt samarbejde i overgangene mellem grundskole og efterskole samt efterskole og ungdomsuddannelse eller anden uddannelse.

Kommunernes Landsforenings (KL) Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne (EUK) og Efterskoleforeningen har sammen udarbejdet en vejledning til det gode samarbejde.

Vejledningen henvender sig især til de kommunale uddannelsesvejledere og efterskolevejledere.

Introduktion til og indhold i Vejledningen