Af Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen

Sidste uge blev spændingen endelig udløst efter lang tids valgrygter. Tirsdag den 1. november skal vi stemme 179 politikere ind i Folketinget. Resultatet af et folketingsvalg er aldrig givet på forhånd, men denne gang ser det ud til at være helt uigennemskueligt, hvilke partier, der efter den 1. november kan sætte sig på regeringstaburetterne og ikke mindst, hvordan den førte politik kommer til at se ud.

Hvordan er vi ambitiøse på unges vegne midt i en verdensomspændende krise med stigende inflation, klimaudfordringer og krig i Europa? Og hvordan lytter politikerne til de unge, der står parat i kulissen til at tage over og skabe forandring og rammer for fremtiden?

Jeg håber, at valgkampen – og senere regeringsgrundlaget – også kommer til at handle om unge. I mandags udgav Center for Ungdomsforskning bogen ’Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering’, som er resultatet af et flerårigt studie i ny udsathed. Konklusionerne i bogen svarer ikke overraskende til nogle af de udfordringer, vi står med på efterskolerne til hverdag. Det er på høje tid, vi som samfund har fokus på vores uddannelsesinstitutioner med trivsel og den sunde undervisningskultur for øje.

Jeg ved, at flere efterskoler allerede er godt i gang med at holde valgdebatter, og jeg opfordrer alle andre til at gøre det samme. Inviter politikerne, der stiller op i området, inviter lokalsamfundet, inddrag eleverne. Det taler lige ind i vores hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Kommunikationsteamet på Vartov har samlet en række gode råd, der hjælper jer på vej med at arrangere valgdebatter. Jeg håber, I vil benytte jer af muligheden. Brug jeres stemme. God valgkamp!