17. marts 2021

Forhandling af organisationsaftalerne for lærere og ledere er afsluttet

Som en del af OK21 er organisationsaftalerne for både lærere og ledere nu forhandlet. Der er ikke meget nyt for efterskolerne.

17. marts 2021

Vi har revideret skabelonerne til ansættelseskontrakter

Alle ansættelsesdokumenter for lærere, ledere og TAP har været til serviceeftersyn og ligger i vores leksikon.

17. marts 2021

Corona på skolen – hvad skal skolen gøre?

Hvis der konstateres coronasmitte via PCR-test, skal nære kontakter isoleres hjemme eller på skolen og have taget to test.

17. marts 2021

Fortsat anbefaling om aflysning af en række aktiviteter

Myndighederne anbefaler fortsat aflysning af sociale arrangementer, herunder lejrskoler.

17. marts 2021

Nye retningslinjer for tests

Superviserede selvtest er på vej. Skolen skal finde frivillige supervisorer til fase 2.

17. marts 2021

Det nye forældremagasin udkommer første skoledag i august 2021

Efterskolerne skal selv bestille magasinet – det kommer ikke automatisk! Der er frist 1. juni.

17. marts 2021

Generalforsamlinger skal afholdes digitalt indtil videre

Derfor tilbyder Efterskoleforeningen onlinekursus i anvendelse af afstemningsfunktionen i Zoom.

17. marts 2021

Status på hjælpepakkerne: Regneark og bilag er nu klar

160 deltog i webinar om hjælpepakke, hvor beregning af kompensation blev gennemgået.

17. marts 2021

Optagelsessamtaler med grønlandske elever

Efterskoleforeningen har udarbejdet en interviewguide, med forslag til emner og spørgsmål.

17. marts 2021

Hvordan skal et positivt resultat i en lyntest håndteres?

Ved positivt resultat i en lyntest isoleres nære kontakter på skolen, mens eleven får taget en PCR-test.

17. marts 2021

Sommerens prøver: retningslinjer kommer snart

Retningslinjer for de mundtlige prøver forventes at komme inden påske.

03. marts 2021

Skolepengerestancer kan inddrives gennem SKAT

Det er nu præciseret, at restancer kan inddrives gennem Gældsstyrelsens inddrivelsesportal.