12. januar 2021
Særlige feriedages placering i ferieåret 2020/21
Fra 1. januar 2021 kan ledelsen bestemme, hvornår særlige feriedage optjent i 2019 skal afholdes i resten af de særlige feriedages ferieår 2020/21.
Læs mere

11. november 2020
Sådan laver I ferieafregning, når en medarbejder fratræder
Når en medarbejder fratræder, skal skolen afregne feriepenge eller trække i løn, hvis medarbejderen har holdt forskudsferie. Særlig feriegodtgørelse skal også opgøres.
Læs mere

27. oktober 2020
Udbetaling af feriepenge påvirker ikke elevstøtten
Vælger forældre at få udbetalt de indfrosne feriemidler i 2020, får det ikke indflydelse på beregning af elevstøtten i skoleåret 2022/23.
Læs mere

29.september 2020
Sådan håndteres ferie, når medarbejdere tiltræder i ferieåret
Tiltræder medarbejdere efter 1. september, skal de i nogle tilfælde trækkes i løn under ferie.
I enkelte andre tilfælde skal de have overskydende ferie overført eller udbetalt.
Læs mere

02. september 2020
Få overblikket over den nye ferielov
1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Få overblik over de væsentligste ændringer.
Læs mere

02. september 2020
Ny ferielov: Fra udbetaling til overførsel ved feriehindring
Ferie skal ikke længere udbetales ved feriehindring men som hovedregel overføres til næste ferieperiode
Læs mere

17. august 2020
Indefrysning af feriepenge: Disse datoer skal du kende
Den nye ferielov træder snart i kraft – læs mere om frister, skolerne skal være opmærksomme på.
Læs mere

23. juni 2020
Nyansatte skal trækkes i løn i juli
Medarbejdere, der ikke har optjent ferie, skal trækkes i løn i juli. Få overblik over reglerne her.
Læs mere

27. februar 2020
Ny aftale om ferieafholdelse betyder færre feriepengeforpligtelser i 2020
Med afholdelse af 5 feriedage i uge 42 skal der i 2020 hensættes færre feriepengeforpligtelser end først antaget.
Læs mere

17. februar 2020
Ferieplaceringen og årsnormen for lærere i 2020/21 er på plads
De centrale overenskomstparter har nu aftalt en ny placering af lærernes feriedage.
Læs mere

10. januar 2020
Afklaring om udbetaling af betaling af særlig feriegodtgørelse
Nu er der indgået aftale om betaling af særlig feriegodtgørelse i forbindelse med overgangen til den nye ferielov og samtidighedsferie.
Læs mere

10. januar 2020
Nye ferieregler pr. 1. september 2020
I forlængelse af den nye ferielov, der træder i kraft pr. 1. september 2020, er der nu indgået en ny ferieaftale, og samtidig er ferievejledningen revideret.
Læs mere