Efterskoleeleverne skal tilbydes vejledning, og efterskolerne kan selv bestemme om de har egne efterskolevejledere eller om de køber ydelsen i den kommune de er beliggende i.
98% af efterskoleren har egne vejledere, og der er typisk i 2-4 vejledere pr. efterskole.

Herunder finder du information om, hvilke rammer der er for efterskolevejledningen.

Ã…rsplan

Efterskoleforeningens Årsplan/årshjul  er en plan over opmærksomhedspunkter i forbindelse med elvernes optagelse på ungdomsuddannelserne. Der kan være specielle hensyn for den enkelte efterskoles overordnede årsplan.

Årsplanen kan ligge på skolens hjemmeside, hvorved forældre, elever og andre interesserede hele tiden kan orientere sig og holde sig ajour.
Find årshjul til planlægning af skoleårets vejledningsproces her. Årsplanen bliver løbende justeret.

Indholdsplan

Det er et lovkrav, at der skal være en indholdsplan for uddannelsesvejledningen og, at denne skal ligge på skolens hjemmeside. 

I indholdsplanen kan uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning være beskrevet ved:

 • Hvem der forestår vejledningen og denne/disses opgaver
 • Vejledningens organisering
 • Strategi for vejledningsindsatsen
 • Arbejdet med elevernes uddannelsesplan
 • Brobygningselementer
 • Evt. samarbejdet med de kommunale uddannelsesvejledere og ungdomsuddannelserne
 • Mentorordninger

Læs mere om indholdsplaner generelt

Arbejdstid

Ressourcerne/timetallet, der er afsat til vejledningsområdet varierer fra efterskole til efterskole

Forskellene kan bl.a. forklares i følgende forhold:

 • Skolens størrelse/elevtal
 • Forskelle i elevgrundlaget
 • Forskelle i aktivitetsniveau
 • Forskelle i kompetencefordeling mellem f.eks. vejleder, kontakt-lærer og kontor

Efterskolevejlederens opgaver kommer ofte i perioder og det er vigtigt, at vejlederen er på forkant med egne arbejdsopgaver og skolens årsplan.

Det anbefales, at man i et skoleår lister de aktiviteter og opgaver man har som vejleder og sætter timetal på dem. Denne øvelse er et godt udgangspunkt for samtale med skolens ledelse om tildeling af ressourcer og timer til vejledningsopgaven.

Få mere at vide hos Frie Skolers Lærerforening

Uddannelse og Job

Uddannelse og Job er et obligatorisk emne i folkeskolens 8. og 9. klasse, og efterskolen skal stå mål med dette. 

Formålet er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af, at gennemføre en uddannelse. Eleven skal opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder.

Undervisningen i Uddannelse og Job er en del af grundlaget for den enkelte elevs uddannelsesplanlægning, da den også er med til at kvalificere samtalerne i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesplanen/studievalgsportfolien/afrapporteringsskemaet i slutningen af 9. og 10. klasse.

Hent inspiration til undervisningen i uddannelse og job