21. oktober 2020

3 medlemmer: Sådan oplevede vi den digitale generalforsamling

3. oktober holdt Efterskolerne for første gang i historien digital generalforsamling. Men hvordan gik det så? Hvordan får man ånden med digitalt, og hvad kan man gøre for at få flere faggrupper til at deltage? Det har vi spurgt to forstandere og en mellemleder om.

21. oktober 2020

2 nye medlemmer af Efterskolernes køkkenudvalg

Efterskoleforeningens køkkenudvalg har fået to nye medlemmer, som begge går op i bæredygtighed.

21. oktober 2020

Kronik: Sådan leder jeg en efterskole under corona

”Der er mange anbefalinger, og for ikke at blive frustreret øver jeg mig hver eneste dag i at undlade at søge en konsistent sammenhæng. Der er ingen stringent logik – det er et vilkår,” skriver efterskoleforstander Thorsten Matthiesen, som selv har haft en smittet elev på skolen.

20. oktober 2020

Formandsbrev: Digitale årsmøder – nej tak!

Et årsmøde handler om fællesskab, refleksion og uformel korridorsnak. Det var der ikke meget af den 3. oktober, som mere bar præg af at være en nødvendig generalforsamling, skriver Torben Vind Rasmussen.

20. oktober 2020

Er det primærgruppernes fortjeneste, at efterskoler hurtigt får bugt med corona?

På størstedelen af de efterskoler, der har haft corona-smitte, har blot en enkelt elev eller ansat været smittet. Men hvad skyldes succesen med at undgå, at smitten spreder sig? Lasse Ovesen er forstander på Samsø Efterskole, som har haft en enkelt smittet elev. Han mener, at forklaringen skal findes et andet sted end i primærgrupperne.

20. oktober 2020

Efterskolernes bestyrelse har valgt kasserer og næstformand

På et bestyrelsesmøde tirsdag konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig. Lone Greve Petersen og Esben Jensen fortsætter som henholdsvis næstformand og kasserer.

13. oktober 2020

Corona hægtede nogle elever af – de har stadig brug for hjælp

Seks ud af ti efterskoleelever oplevede, at de fik meget ud af den digitale undervisning under den første coronabølge, men en lille gruppe blev sat af. Der er brug for ekstra opmærksomhed på disse elevers faglige trivsel og tro på egne evner, siger forskere.

13. oktober 2020

Ja eller nej: Skal mobilen være slukket i begyndelsen af efterskoleopholdet?

Bliver unge asociale af at have en mobiltelefon ved hånden, når de begynder på efterskole? Eller dæmper mobilen omvendt hjemve og kærestesorger? Vi har spurgt to skoler med hver sin mobilpolitik.

13. oktober 2020

Sådan styrker du elevers faglige selvværd i fjernundervisning

Tre faktorer er afgørende for, om elever oplever, at de klarer sig godt i fjernundervisning.

13. oktober 2020

Lærere og elever: Det har vi lært af efterskole på afstand

Fire efterskolelærere og tidligere elever ser tilbage på, hvad der fungerede godt og dårligt under skolehjemsendelserne i foråret. De giver også deres bud på, hvad de mener, man kan lære af erfaringerne.

03. oktober 2020

Ny kontingenttakst vedtaget på Efterskolernes generalforsamling

Generalforsamlingen vedtog kontingenttakst for 2021. Det bliver første år med den nye todelte kontingentmodel, som blev vedtaget i 2019. Taksten skal godkendes i urafstemning.

03. oktober 2020

Formandens mundtlige beretning

Torben Vind Rasmussens mundtlige beretning ved Efterskolernes digitale generalforsamling, lørdag 3. oktober 2020.