Torben Vind Rasmussen. Foto: Trine Bukh

18. juni 2024

Om lidt bliver her stille ...

Hvis jeg skal se fremad mod næste skoleår, fornemmer jeg fra min stol brydninger, skriver Torben Vind Rasmussen i sit sidste formandsbrev inden sommerferien.

Trivselsdebat på Folkemødet, Efterskolerne

17. juni 2024

6 veje til at skabe mere livsmod hos unge

Efterskolerne samlede på Folkemødet på Bornholm et panel med stor viden om unge til en trivselsdebat. Panelet kom frem til seks anbefalinger til, hvordan man kan vende mismod til livsmod blandt unge. Anbefalingerne blev overrakt til Trivselskommissionen.

Ann Beate Tangen. Foto: Annika Clemens Jørgensen

17. juni 2024

Efterskole vil give eleverne mod til at tage del i fremtiden

På Efterskolen Ådalen lærer eleverne, hvad demokratiet og fællesskabet kan, når det sættes fri. Den spidskompetence bringer skolen med ind i Efterskolernes Projekt Ny 10. klasse, som de har tilmeldt sig for at blive bedre til at anvende praksisfaglighed i deres undervisning.

Fotograf: Tor Birk Trads

17. juni 2024

Støtte til efterskoleophold ændrede Christians liv

På Hobro Efterskole fik Christian Muhlig for første gang i sit liv ordentlig hjælp til sin ordblindhed. Et stipendium fra Egmont Fonden sikrede, at han kunne komme på efterskole.

Privatfoto

31. maj 2024

Projektleder til Frivillighedsalliancen ansat

Velkommen til Tinna Ølholm, som skal lede projektet 'Frivillighedsalliancen', hvor Efterskolerne og FRISKOLERNE vil styrke frivillighedskulturen.

Foto: Mary Fonden

23. maj 2024

Erhvervsskoler lader sig inspirere af vellykket trivselsindsats på landets efterskoler

Efterskoler har i en årrække arbejdet med at styrke unges trivsel gennem indsatsen Me&We. Indsatsen udbredes nu til erhvervsskoler.

Nysted Efterskole - praktiske prøver - Tuala Hjarnø

15. maj 2024

Efterskole eksperimenterer med praktiske prøver

På Nysted Efterskole har praktisk undervisning i værksteder været obligatorisk for alle elever siden 1977. Nu er skolen i gang med at udvikle praktiske prøver.

Privatfoto

13. maj 2024

Lærer på Hørby Efterskole: "Vi skal turde gøre tingene på en anden måde, end vi plejer"

Hørby Efterskole deltager i Efterskolernes Projekt Ny 10. klasse. Skolen er i en god udvikling med det boglige aspekt og glæder sig til at blive skarpere til at være praksisfaglige.

Foto: Face Off Media House

13. maj 2024

Forstander om DGI Landsstævne 2025: "Jeg håber, eleverne står tilbage med følelsen af, hvad et stort unikt fællesskab kan"

Hellebjerg Idrætsefterskole deltager for første gang ved Landsstævnet i Vejle 2025, og forstander Anders Buhl forventer, at eleverne bliver præsenteret for en idrætsoplevelse uden sidestykke.

Frivillighedsalliancen, Efterskolerne og Friskolerne

13. maj 2024

Vær med i Frivillighedsalliancen

Med Frivillighedsalliancen har FRISKOLERNE og Efterskolerne en ambition om at give flere unge erfaringer med frivilligt engagement.

Foto: Trine Bukh

13. maj 2024

74 unge får særlig støtte til at komme på efterskole næste år

Efterskolerne fik i alt 338 ansøgninger fra unge om støtte fra puljen En Håndsrækning til at komme på efterskole til næste år, og af disse fik 74 uddelt et stipendie på 20.000 kr.

Efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen. Foto: Trine Bukh

13. maj 2024

Efterskole – mere end en skole

10. klasse skal udvikles og ikke afvikles, understreger Torben Vind Rasmussen i forbindelse med den varslede ændring af hele ungdomsuddannelsessystemet.

10. klasseprojekt. Foto: Tor Birk Trads

18. april 2024

Efterskolerne er i gang med at skabe fremtidens 10. klasse

Lærere og forstandere fra 15 efterskoler har skudt Efterskolernes nye toårige udviklingsprojekt om 10. klasse i gang.

Foto: Trine Bukh

10. april 2024

Fondsbevilling skal styrke unges frivillige engagement

Målet er, at flere unge får lyst til at blive aktive frivillige, og at dette bidrager til øget trivsel. Erfaringerne skal bl.a. danne grundlag for at formulere et nyt, aktivistisk samfundsfag i grundskolen.

Efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen. Foto: Trine Bukh

08. april 2024

Ny folkeskoleaftale er et skridt på rette vej

Torben Vind Rasmussen glæder sig især over udsigten til færre prøvefag. Men der mangler fokus på trivsel, skriver han i formandsbrevet denne gang.