For tilmelding og for at se alle Efterskoleforeningens webinarer se her

For spørgsmål skriv til Jakob Clausager Jensen, jcj@efterskolerne.dk 

_________________________________________


AFHOLDTE WEBINARER:

Torsdag den 14.maj kl. 11.00-12.00
Bent Melchior om sit liv som jødisk flygtning under 2. verdenskrig
v/Bent Melchior tidligere overrabbiner
I forbindelse med 75-året for Danmarks befrielse spørger vi tidligere overrabbiner Bent Melchior, hvad vi kan lære af 2. verdenskrig. Webinaret tager udgangspunkt i Melchiors oplevelser som jødisk flygtning under krigen.

Onsdag den 6.maj kl. 14.00-15.00
FN og internationalt samarbejde
v/FN Ambassadør Martin Bille Hermann
Hør Ambassadør Martin Bille Hermann fortælle om FN’s arbejde i relation til Corona, sult og konflikthåndtering, samt andet der rører sig i FN systemet.

Onsdag den 6. maj kl. 11.00-12.00
Klima: Hvad sker der, når al isen forsvinder?
v/Martin Breum, journalist og forfatter
Isen i Arktis forsvinder. Det er synd for isbjørnene, men betyder det noget for os i Danmark? Ja - i den grad! For første gang i menneskets historie åbner et helt nyt ocean sig. Pludselig kan vi sejle nordpå til Kina, og kineserne kan komme hurtigt den anden vej! Hele verden er pludselig interesseret i Arktis. Der er nye krigsskibe og olie-platforme i Arktis, og Danmark står sammen med Grønland midt i balladen. Journalist Martin Breum har selv rejst med isbryder til Nordpolen; han har sejlet med krigsskibene i Arktis, set isbjørnene og fortæller her om verdens nye, kolde hot-spot. 

Mandag den 4. maj kl. 14.00-15.00:
Global dannelse: Praksis og potentialer på danske efterskoler?  (lærere og skoleledere)
v/Iben Jensen, Aalborg Universitet
Iben Jensen gennemgår de vigtigste konklusioner fra hendes bog ’Global dannelse: Praksis og potentialer på danske efterskoler’?, som udkom i februar 2020.
Iben Jensen, kultursociolog og professor fortælle om sit forskningsprojekt om den internationale dimension på efterskolerne. Rejsen er en af de steder, hvor man kan arbejde med elevernes globale dannelse. Det er ikke rejsemålet eller rejseformen, der afgør, om rejsen bidrager til global dannelse, men derimod den måde rejsen er organiseret på. Det samme gælder, når efterskolerne er værter for udvekslingselever, her er det organiseringen i hverdagen, der afgør, om eleverne får hjælp nok til at indgå i ligeværdige kulturmøder. 
Man kan downloade bogen gratis her.

Mandag den 4. maj kl. 11.00-12.00
Skal vi sælge Grønland til USA? 
v/Martin Breum, journalist og forfatter
Grønland udgør 98 procent af det danske kongerige - men betyder Grønland overhovedet noget for dig og mig? Skal vi sælge Grønland til USA? Den amerikanske præsident Donald Trump foreslog i 2019, at USA kunne købe Grønland af Danmark. Statsminister Mette Frederiksen kaldte ideen "absurd", men vi ved nu, at USA er stærkt optaget af Grønland. Hvordan skal vi tackle det? Hvad mener grønlænderne? Den tidligere studievært på DR Martin Breum har rejst i hele Arktis - også på Nordpolen - og sætter nu gang i debatten. 

Fredag den 1. maj kl. 11.00-12.00
Genforeningen i praksis (elever og lærere) 
v/Carsten Porskrog Rasmussen, Dr. Phil, Museum Sønderjylland
Hvordan gøre man egentlig, når et område skifter fra at høre til ét land til at høre til et andet? Hvor meget skal man lave om? Webinaret ser nærmere på, hvordan man gjorde, da Sønderjylland blev dansk. Tysk militær og politi rykkede ud og dansk ind. Skolen blev dansk, kommunerne danske, og meget andet. Næsten på alle punkter blev regler og systemer lavet om. Men hvad med de offentligt ansatte? Kunne Danmark overtage politibetjente, postbude og skolelærere, eller skulle der nye til?. Danmark nøjedes dog ikke med at lave regler og systemer om. Der blev også investeret i nye veje, kraftværk og meget andet – for at sikre, at fremtiden i Danmark blev god. Samtidig vidste man godt, at der var en hel del mennesker, som foretrak, at Sønderjylland stadig var tysk. Dem prøvede man at tage hensyn til med særlige mindretalsordninger.

Torsdag den 30. april kl. 14.00-15.00
Rusland - Corona og hvad der ellers rører sig i det russiske samfund (elever og lærere) 
v/Ambassadens souschef Henrik Winther, Den danske ambassade i Rusland
Henrik Winther vil fortælle, hvordan corona tackles i Rusland, og hvad der ellers foregår i Rusland i øjeblikket af store og små udfordringer.

Torsdag den 30. april kl. 11.00-12.00
Nordisk samarbejde - hvorfor? (elever og lærere) 
v/Bertel Haarder, formand for Grænsehindringsrådet og kommende Præsident for Nordisk Råd. 
Et landkort over Norden viser to randstater, Finland og Danmark, og fire nordatlantiske, Norge, Island, Færøerne, Grønland. Det forklarer alt. Danmark med den sårbare landegrænse, ustandseligt overrendt af plyndrende fjendtlige hære, besættelser, coloradobiller, mund- og klovsyge, dræbersnegle, svinepest – selv svenskerne kom sydfra og tog Skåne Halland og Blekinge. - Finland blev i århundreder undertrykt af Sverige og Sovjet. Norge er orienteret mod Nordatlanten med nedarvet angst for unioner. - Derfor blev Norden ikke samlet i 1800-tallet, da Tyskland og Italien blev samlet. Men i dag er alle hindringer for nordisk samarbejde forsvundet, og der samarbejdes som aldrig før, også om forsvar. 90% af nordboerne er for det, to tredjedele ønsker det forstærket, så hvad venter vi på!

Onsdag den 29. april kl. 13.00-14.00
Klima og unges stemme - hvad anbefaler Ungeklimarådet? (elever og lærere) 
v/Monika Skadborg, formand Ungeklimarådet 
Ungeklimarådet har udarbejdet en række anbefalinger om klimaafgifter og fødevarer. Hør Klimarådets formand, Monika Skadborg, uddybe anbefalingerne. 
Webinaret er både for elever og lærere. Iflg. Klimarådet er klimakrisen et globalt problem og Klimarådet mener at Danmark skal være et grønt foregangsland, så Danmark kan inspirere og påvirke resten af verden. Iflg. Klimarådet skal Danmark nå 70 pct. reduktion i 2030.

Onsdag den 29. april kl. 11.00-12.00
Sydafrika - Corona og hvad der ellers rører sig i det sydafrikanske samfund (elever og lærere) 
v/Ambassadør Tobias Elling Rehfeld, Den danske ambassade i Sydafrika
Ambassadør Tobias Elling Rehfeld vil fortælle, hvordan corona tackles i Sydafrika, og hvad der ellers foregår i Sydafrika i øjeblikket af store og små udfordringer.

Tirsdag den 28. april kl. 13.00-14.00
Dannende undervisning i de obligatoriske fag - ?  samt Elevers muligheder for at komme til orde
v/Gitte Hjarnø, lektor ved læreruddannelsen UCL og Marie Falkesgaard Slot, ph.d. og forskningsleder ved Center for Anvendt Skoleforskning ved UCL
Med indledning af Stefan Ting Graf, docent og ph.d. ved læreruddannelsen UCL

Tirsdag den 28. april kl. 11.00-12.00
Verdensmål og efterskoleliv (elever og lærere) 
v/Ungdomsbyen
Med Ungdomsbyens oplæg om ”Verdensmål og efterskoleliv” vil du som elev eller lærer blive præsenteret for FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling fra et efterskoleperspektiv. Oplægget vil præsentere, hvorfor og hvordan målene er skabt, og hvad målene kan. Ikke mindst vil oplægget vække din lyst til at lade verdensmålene påvirke dine handlinger i hverdagen. Verdensmålene har givet os et fælles sprog og læringsramme på kryds og tværs af fag, religion, geografi, køn og alder. Vi kan kun lykkes med målene, hvis vi finder ud af, at vi alle har en vigtig brik i verdens hidtil mest ambitiøse plan. Bliv klogere på, hvorfor elevernes år på efterskole er helt perfekt som et bæredygtigt dannelsesår! Ungdomsbyen samarbejder desuden med Efterskoleforeningen om projektet Fælles Forandring – efterskolernes verdensmålsfestival, sammen har de fornyligt udgivet en inspirationshåndbog til at arbejde med verdensmål i undervisningen.

Mandag den 27.april kl. 11.00-12.00
Folkeafstemning og genforening – baggrund og hovedtræk (elever og lærere) 
v/Carsten Porskrog Rasmussen, Dr.Phil, Museum Sønderjylland
I 1920 fik befolkningen i det nordlige og midterste Slesvig eller Sønderjylland lov til selv at afgøre, hvilket land, deres hjemstavn skulle høre til. Det er historisk set ganske usædvanligt. Deres hjemegn var i århundreder et bindeled mellem Danmark og Tyskland og præget af både dansk og tysk, men i 1800-tallet blev den en kastebold mellem dansk og tysk nationsdannelse. I 1864 kom området under Tyskland, men flertallet i den nordlige del holdt fast ved, at de hellere ville til Danmark, og at en ny grænse burde trækkes ved folkeafstemning. Det var det, der skete i 1920. Grænsen voksede dog ikke bare ud af stemmeboksen, men byggede også på regler for afstemningen og fortolkning af resultatet. Blandt andet fik Danmark byer med, som stemte tysk. Mange i Danmark mente dog, at vi skulle have haft endnu mere.

Torsdag den 23. april kl. 13.00-14.00
”Efterskolen og demokratisk dannelse”
v/Anders Stig Christensen, lektor og ph.d. ved læreruddannelsen UCL og Stefan Ting Graf, docent og ph.d. ved læreruddannelsen UCL

Torsdag den 23.april kl. 11.00-12.00
EU-udfordringen (elever og lærere) 
v/Kira Marie Peter-Hansen, medlem af Europa-Parlamentet for SF I EU-udfordringen inviterer vi jer til at udfordre en europaparlamentarikers holdninger i lyset af den krise, der med ét slag har ændret vores tilværelse. Timen vil være styret af jeres spørgsmål og kommentarer, og radiovært og stand up'er Mette Frobenius vil styre slagets gang. Kira Marie Peter-Hansen sidder klar til at blive udfordret på forholdet mellem coronakrisen og EU's økonomi: Fører coronakrisen til en ny, stor økonomisk krise? Skal de økonomiske udfordringer adresseres af EU eller nationalstaterne? Kan vi både bruge penge på corona og klima? Det er nogle af de spørgsmål, I kunne vælge at diskutere med en af de politikere, der lige nu er med til at bestemme i Europa. Webinaret afholdes i samarbejde med Europa-Parlamentet i Danmark.

Onsdag den 22.april kl. 11.00-12.00
EU-udfordringen (elever og lærere) 
v/Niels Fuglsang, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet
I EU-udfordringen inviterer vi jer til at udfordre en europaparlamentarikers holdninger i lyset af den krise, der med ét slag har ændret vores tilværelse. Timen vil være styret af jeres spørgsmål og kommentarer, mens radiovært og stand up'er Mette Frobenius vil styre slagets gang. Med Niels Fuglsang som gæst, skal vi belyse forholdet mellem coronakrisen og fri bevægelighed i EU: Fribevægelighed for personer, kapital og tjenesteydelser nævnes tit, som en af grundpillerne i EU-samarbejdet. Alligevel ser vi ofte lukkede grænser i krisesituationer. Hvad betyder det, når Niels Fuglsang vil have 'fair' frem for 'fri' bevægelighed? Får coronakrisen permanent betydning for fri bevægelighed i EU? Er lukkede grænser mellem EU-landene et godt svar på coronakrisen? Det er nogle af de spørgsmål, I kunne vælge at diskutere med en af de politikere, der lige nu er med til at bestemme i Europa. Webinaret afholdes i samarbejde med Europa-Parlamentet i Danmark.

Tirsdag den 21. april kl. 14.00-15.00
USA - Corona og hvad der ellers rører sig i det amerikanske samfund (elever og lærere) 
v/Klaus Juel Werner, Den danske ambassade i USA
Klaus Juel Werner vil fortælle,  hvordan corona tackles i USA, og hvad der ellers foregår i USA i øjeblikket af store og små udfordringer.

Tirsdag den 21.april kl. 11.00-12.00
EU-udfordringen 
v/Pernille Weiss, medlem af Europa-Parlamentet for Konservative
I EU-udfordringen inviterer vi jer til at udfordre en europaparlamentarikers holdninger i lyset af den krise, der med ét slag har ændret vores tilværelse. Timen vil være styret af jeres spørgsmål og kommentarer, og radiovært og stand up'er Mette Frobenius vil styre slagets gang. I dag står Pernille Weiss klar til at diskutere forholdet mellem coronakrisen og EU's klimapolitik: Hvad betyder coronakrisen for EU's klimapolitik? Skal økonomiske hjælpepakker være grønne? Vil coronakrisen vanskeliggøre grønne investeringer? Det er nogle af de spørgsmål, I kunne vælge at diskutere med en af de politikere, der lige nu er med til at bestemme i Europa. Webinaret afholdes i samarbejde med Europa-Parlamentet i Danmark.

Mandag den 20.april kl. 11.00-12.00
EU-udfordringen
v/Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre
I EU-udfordringen inviterer vi jer til at udfordre en europaparlamentarikers holdninger i lyset af den krise, der med ét slag har ændret vores tilværelse. Timen vil være styret af jeres spørgsmål og kommentarer, og radiovært og stand up'er Mette Frobenius vil styre slagets gang.  I denne omgang kan I udfordre Asger Christensens på forholdet mellem coronakrisen og EU's landbrugspoltik: Har coronakrisen betydning for EU's landbrugspolitik? Har grænselukninger betydning for europæeres adgang til fødevarer? Hvilke konsekvenser kan Corona-krisen få for fremtidens fødevareproduktion- og forbrug i EU? Det er nogle af de spørgsmål, I kunne vælge at diskutere med en af de politikere, der lige nu er med til at bestemme i Europa. Webinaret afholdes i samarbejde med Europa-Parlamentet i Danmark.

Fredag den 17. april kl. 11.00-12.00
Sydkorea - Corona og hvad der ellers rører sig i det sydkoreanske samfund (elever og lærere) 
v/Ambassadør Einar Hebogård Jensen, Den danske ambassade i Sydkorea
Ambassadør Einar Hebogård Jensen vil fortælle, hvordan corona tackles i Sydkorea, og hvad der ellers foregår i Sydkorea i øjeblikket af store og små udfordringer.

Fredag den 17. april kl. 13.00-14.00
Verdensmål og efterskoleliv (elever og lærere) 
v/Ungdomsbyen
Med Ungdomsbyens oplæg om ”Verdensmål og efterskoleliv” vil du som elev eller lærer blive præsenteret for FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling fra et efterskoleperspektiv. Oplægget vil præsentere, hvorfor og hvordan målene er skabt, og hvad målene kan. Ikke mindst vil oplægget vække din lyst til at lade verdensmålene påvirke dine handlinger i hverdagen. Verdensmålene har givet os et fælles sprog og læringsramme på kryds og tværs af fag, religion, geografi, køn og alder. Vi kan kun lykkes med målene, hvis vi finder ud af, at vi alle har en vigtig brik i verdens hidtil mest ambitiøse plan. Bliv klogere på, hvorfor elevernes år på efterskole er helt perfekt som et bæredygtigt dannelsesår! Ungdomsbyen samarbejder desuden med Efterskoleforeningen om projektet Fælles Forandring – efterskolernes verdensmålsfestival, sammen har de fornyligt udgivet en inspirationshåndbog til at arbejde med verdensmål i undervisningen.

Torsdag den 16. april kl. 14.00-15.00
Indien - Corona og hvad der ellers rører sig i det indiske samfund (elever og lærere) 
v/Ambassadør Freddy Svane, Den danske ambassade i Indien 
Ambassadør Freddy Svane fortæller, hvordan corona tackles i Indien, og hvad der ellers foregår i Indien i øjeblikket af store og små udfordringer. Deltagerne kan løbende stille spørgsmål til ambassadøren.

Torsdag den 16. april kl. 15.00-16.00
Brasilien - Corona og hvad der ellers rører sig i det brasilianske samfund (elever og lærere) 
v/Ambassadør Nicolai Prytz, Den danske ambassade i Brasilien
Ambassadør Nicolai Prytz vil fortælle, hvordan corona tackles i Brasilien, og hvad der ellers foregår i Brasilien i øjeblikket af store og små udfordringer.

Onsdag den 15. april kl. 11.00-12.00
På rejse gennem ungdommens Europa (elever og lærere) 
v/Elena Askløf og Peter Laugesen
Unge i Danmark er ikke bare danskere, de er også europæere og en del af en europæisk ungdomsgeneration. Men hvor meget ved vi om virkeligheden for andre europæiske unge? I dette webinar vil Peter og Elena fra Vores Europa tage jer med på en rejse rundt i Europa og møde den europæiske ungdom. I skal møde unge fra en lang række europæiske lande, hvis historie og liv kan gøre os klogere på samfundstilstanden og tilværelsen forskellige steder i Europa og samtidig spejle den virkelighed man lever i som ung i Danmark. Webinaret vil bestå af fortællinger, billeder og film fra Peter og Elenas rejser og invitere til dialog og spørgsmål undervejs.

Tirsdag den 7.april kl. 11.00-12.00
"EU-udfordringen"
v/Peter Kofod, medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti.
I EU-udfordringen inviterer vi jer til at udfordre en europaparlamentarikers holdninger i lyset af den krise, der med ét slag har ændret vores tilværelse. 
Timen vil være styret af jeres spørgsmål og kommentarer, og radiovært og stand up'er Mette Frobenius vil styre slagets gang. 
I denne omgang kan I udfordre Peter Kofod på forholdet mellem coronakrisen og EU's migrationspolitik.
Får den krise vi står i betydning for EU's migrationspolitik? 
Skal flygtninge evakueres fra lejre i Grækenland til andre EU-lande? 
Skal corona føre til permanent øget grænsekontrol?
Det er nogle af de spørgsmål, I kunne vælge at diskutere med en af de politikere, der lige nu er med til at bestemme i Europa.
Webinaret afholdes i samarbejde med Europa-Parlamentet i Danmark.

Mandag den 6. april kl. 11.00-12.00
EU under angreb fra Corona (elever og lærere)
v/Morten Løkkegaard, Medlem af Europa-Parlamentet og gruppeformand for Venstre i EU
Coronaepidemien har ramt danskerne samt europæerne hårdt og ændret vores hverdag radikalt. De fleste lande er tvunget til at lancere hjælpepakker til erhvervslivet, og vi stirrer ind i en mulig økonomisk krise, der kan blive værre Finanskrisen, som skyllede ind over EU for over 10 år siden. Men hvordan påvirker coronakrisen det europæiske samarbejde? Og kan krisen underminerer EU, som vi kender det i dag?

Fredag den 3.april kl. 11.00-12.00
EUs Coronakrisehåndtering, med særlig fokus på EUs indre marked (elever og lærere)
v/Christel Schaldemose, Medlem af Europa-Parlamentet for S siden 2006, gruppeformand for de danske socialdemokrater i Europa Parlamentet, cand.mag i historie. 
Hvad har EU gjort for at håndtere corona-krisen? 
Hvad er EU's opgave på sundhedsområdet?
Hvad gør EU for at afbøde de afledte konsekvenser for det indre marked både hvad angår tab af arbejdspladser og hjælpe medlemslandene økonomisk?
Hvad skal der ske med klimaet? Hvad med vores elektroniske data såsom mobildata,  skal de bruges i kampen mod Corona, kan man det med GDPR?
Så det bliver en times tid med "alt godt fra havet" i forhold til EU og coronakrisen.

Torsdag den 2. april kl. 14.00-15.00
Kunsten at få elever til at holde fokus på din undervisning og i gruppearbejdet - se optagelsen
v/Mette Ullersted
Engagerende præsentationer, visuelle skabeloner og online ’collaboratiosboards’   
Levende og engagerende præsentationer 
De to bedst bevarede hemmeligheder i PowerPoint, som vi alle har, men de færreste bruger

Torsdag den 2. april kl. 13.00-14.00
Verdensmål og efterskoleliv (elever og lærere)
v/ Ungdomsbyen
Med Ungdomsbyens oplæg om ”Verdensmål og efterskoleliv” vil du som elev eller lærer blive præsenteret for FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling fra et efterskoleperspektiv. Oplægget vil præsentere, hvorfor og hvordan målene er skabt, hvad målene kan? Ikke mindst vil oplægget vække din lyst til at lade verdensmålene påvirke dine handlinger i hverdagen. Verdensmålene har givet os et fælles sprog og læringsramme på kryds og tværs af fag, religion, geografi, køn og alder og vi kan kun lykkes med målene, hvis vi finder ud af, at vi alle har en vigtig brik i verdens hidtil mest ambitiøse plan. Bliv klogere på, hvorfor elevernes år på efterskole er helt perfekt som et bæredygtigt dannelsesår! Ungdomsbyen samarbejder desuden med Efterskoleforeningen om projektet Fælles Forandring – efterskolernes verdensmålsfestival, sammen har de fornyligt udgivet en inspirationshåndbog til at arbejde med verdensmål i undervisningen.

Torsdag den 2. april kl. 11.00-12.00
Får Corona krisen betydning for Brexit? (elever og lærere)
v/Jacob Langvad, EU-korrespondent
Meningen med Brexit var at briterne skulle "tage kontrollen tilbage" og gøre sig fri af EU - og endeligt være helt ude af EU efter nytår 2021.
Men før det har både briterne og EU brug for at de får en ny handelsaftale på plads, der skaber ordnede forhold i relationerne fremover. Men den slags store aftaler plejer at tage meget lang tid at få på plads, ofte flere år. 
- Går den allerede stramme tidsplan nu fløjten på grund af Corona-krisen?
- Hvad sker der hvis EU og Storbritannien ikke får en aftal i hus? 
- Hvad er der på spil for Danmark?
- Bør EU nu være mere hjælpsomt og fleksibelt overfor briterne?
EU-korrespondent Jacob Langvad giver et bud på hvor Brexit er på vej hen.

Onsdag den 1. april kl. 15.10
Informations webinar om Efterskoleholdet til L21
Vi måtte desværre aflyse vores informationsmøde den 19. marts, men prøver nu med et online webinar onsdag den 1. april kl. 15.10 istedet. 
Program for webinar:
1. L21 og Corona
2. Skoletilmelding
3. Økonomi og kursusugers placering 
4. Administrativ registrering af uge 43 i KOMiT
5. Efterskolernes show
6. Differentieret tilmelding på gymnastik
7. Træning og lærerkurser
8. Hovedfag og valgfag
9. Bespisning og indkvartering

Onsdag den 1. april kl. 14.00-15.00:
På rejse gennem ungdommens Europa (elever og lærere)
v/Elena Askløf og Peter Laugesen
Unge i Danmark er ikke bare danskere, de er også europæere og en del af en europæisk ungdomsgeneration. Men hvor meget ved vi om virkeligheden for andre europæiske unge? I dette webinar vil Peter og Elena fra Vores Europa tage jer med på en rejse rundt i Europa og møde den europæiske ungdom. I skal møde unge fra en lang række europæiske lande, hvis historie og liv kan gøre os klogere på samfundstilstanden og tilværelsen forskellige steder i Europa og samtidig spejle den virkelighed man lever i som ung i Danmark. Webinaret vil bestå af fortællinger, billeder og film fra Peter og Elenas rejser og invitere til dialog og spørgsmål undervejs.

Onsdag den 1.april kl. 13.00-14.00
Facilitering af online undervisning - basic - se optagelsen
v/Mette Ullersted
Webinarenes mål er hjælpe lærerne til at oversætte deres undervisning til online undervisning. Fokus er på ’nu og her’ tips og greb, der kan sættes i værk allerede dagen efter – og på at oversætte de enkle didaktiske greb, faciliteringsværktøjer og metoder, som bruges hjemmevant i en live-sammenhæng, til en online sammenhæng. Målet er at skabe levende og engagerende undervisning i et online-format, som nemt bliver dødt og anstrengende både at undervise og deltage i, og at skabe læringsrum, hvor eleverne er aktive.

Onsdag den 1.april (AFLYST)
Arbejdet som Danmarks forlængede arm i EU-samarbejdet set ud fra praktikanterne hos Danmarks Faste Repræsentation ved EU’s perspektiv (elever og lærere)
Hør hvordan det er at være praktikant ved Danmarks Faste Repræsentation ved EU: Hvad laver vi, og hvordan er repræsentationen med til at hjælpe den danske regering i EU-samarbejdet? I oplægget vil praktikanterne fortælle om repræsentationens rolle som bindeled mellem regeringen og EU-institutionerne samt beskrive, hvordan den danske EU-beslutningsprocedure fungerer med udgangspunkt i Danmarks arbejde i Rådet. Herudover vil praktikanterne også fortælle om deres praktikophold, og hvordan det er at befinde sig midt i det europæiske samarbejde og arbejde for danske interesser i EU. 

Tirsdag den 31.marts kl. 14.00-15.30
Webinar: eTwinning for alle skole- og institutionsformer (lærere og skoleledere)
Styrelsen for It og Læring (STIL) indbyder som dansk koordinator for eTwinning – og i samarbejde med alle lærer- og pædagogambassadørerne – til landsdækkende temaeftermiddag om eTwinning. Både for begyndere og fortsættere.

Tirsdag den 31.marts kl. 11.00-12.00
100 året for genforeningen - Grænselandet historisk og kulturelt (elever og lærere)
v/Claus Jørn Jensen, Grænseforeningen
Grænselandet er flerkulturelt og har altid været det. Udviklingen er gået fra konflikt til fredelig sameksistens. Hvorfor og hvordan? Og hvad kan vi lære af den udvikling? Webinaret spænder lige fra de slesvigske krige over genforeningen og frem til i dag. Grænseforeningens foreningskonsulent Claus Jørn Jensen holder foredrag om grænselandets historie og kultur på skoler i hele landet.

Mandag den 30.marts kl. 12.00-13.00 (bemærk at tidspunktet er blevet ændret)
Hvad er Europa-Parlamentet, og hvad arbejder vi med pt? (elever og lærere)
v/Kira Marie Peter-Hansen, Medlem af Europa-Parlamentet for SF
Kira Marie Peter-Hansen er nyvalgt medlem af Europa-Parlamentet og er med sine 22 år det yngste medlem af Parlamentet. Kira fortæller om hverdagen i Europa-Parlamentet, hvordan Parlamentet og EU arbejder, og hvad EU gør i Corona-situationen. I webinaret er der plads til små og store spørgsmål om alt fra hverdagen som parlamentariker til de store politiske slagsmål, der kæmpes i EU nu.

Torsdag den 26.marts kl. 13.00-13.45:
Webinar om muligheden for at modtage udenlandske volontører (lærere og skoleledere)
v/Uffe Engsig, Dansk ICYE 
At stille op som projekt for en udenlandsk volontør vil for de fleste efterskoler både være en berigelse og en udfordring. Dansk ICYE har i snart 50 år formidlet udenlandske volontører til projekter i hele Danmark. På webinaret vil I kort få en præsentation af de programmer, I kan modtage volontører fra. Derefter vil der være fokus på, hvad man som skole skal være bevidst om og indstillet på, for at oplevelsen for begge parter bliver en berigelse. I vil høre om andre skolers erfaringer samt kunne stille spørgsmål i forbindelse med overvejelser om at modtage volontører på jeres skole. Find mere information om volontørprogrammet og det at være projekt gennem Dansk ICYE på ICYE's hjemmeside.

Torsdag den 26.marts kl. 11.00-12.00:
På rejse gennem ungdommens Europa (elever og lærere)
v/Elena Askløf og Peter Laugesen
Unge i Danmark er ikke bare danskere, de er også europæere og en del af en europæisk ungdomsgeneration. Men hvor meget ved vi om virkeligheden for andre europæiske unge? På dette webinar vil Peter og Elena fra Vores Europa tage jer med på en rejse rundt i Europa og møde den europæiske ungdom. I skal møde unge fra en lang række europæiske lande, hvis historie og liv kan gøre os klogere på samfundstilstanden og tilværelsen forskellige steder i Europa og samtidig spejle den virkelighed man lever i som ung i Danmark. Webinaret vil bestå af fortællinger, billeder og film fra Peter og Elenas rejser og invitere til dialog og spørgsmål undervejs.

Onsdag den 25.marts kl. 11.00-12.00:
Kan EU redde klimaet? (elever og lærere)
v/Niels Fuglsang (MEP) Socialdemokratiet
Valget til Europa-Parlamentet sidste år var det første klimavalg, vi har har haft. Alle talte om klimaet, og politikerne konkurrerede om at være mest grønne. Her knap et år efter gør Niels Fuglsang, der blev valgt til Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, status. Hvad gør EU for den grønne omstilling? Bliver det ved ordene, eller handler politikerne? Niels Fuglsang vil også fortælle, hvordan man som ny politiker får indflydelse i EU, når man skal forhandle med kommissærer og tidligere statsministre.

Tirsdag den 24. marts kl. 14.00-15.00:
Global dannelse: Praksis og potentialer på danske efterskoler?  (lærere og skoleledere)
v/Iben Jensen, Aalborg Universitet
Iben gennemgår de vigtigste konklusioner fra hendes bog ’Global dannelse: Praksis og potentialer på danske efterskoler’?, som udkom i februar 2020.
Man kan downloade bogen gratis her.

Mandag den 23.marts kl. 11.00-12.00:
På rejse gennem ungdommens Europa (elever og lærere)
v/Elena Askløf og Peter Laugesen
Unge i Danmark er ikke bare danskere, de er også europæere og en del af en europæisk ungdomsgeneration. Men hvor meget ved vi om virkeligheden for andre europæiske unge? I dette webinar vil Peter og Elena fra Vores Europa tage jer med på en rejse rundt i Europa og møde den europæiske ungdom. I skal møde unge fra en lang række europæiske lande, hvis historie og liv kan gøre os klogere på samfundstilstanden og tilværelsen forskellige steder i Europa og samtidig spejle den virkelighed man lever i som ung i Danmark. Webinaret vil bestå af fortællinger, billeder og film fra Peter og Elenas rejser og invitere til dialog og spørgsmål undervejs.

Fredag den 20. marts kl. 11.00-12.00:
Corona-krisen og EU (elever og lærere)
v/EU-korrespondent Jacob Langvad
EU vokser i kraft af sine kriser, siger optimisterne. Men kommer det også til at gælde corona-krisen?
De økonomiske konsekvenser af corona-krisen kan blive meget alvorlige. Har EU i kølvandet på finans- og gældskrisen fået udstyret sig selv med hjælpefonde og mekanismer, der er tilstrækkeligt stærke til at hjælpe EU-lande med den svageste økonomi? Og hvor langt rækker solidariteten med de EU-lande, der ikke har brugt tiden til at få ryddet op i deres økonomi? EU-korrespondent Jacob Langvads lærebog 'Europas Svære Fællesskab' er netop kommet i anden udgave. Bogens store ledetråd er EU og kriserne. I webinaret trækker han trådene op og giver et bud på EU's udfordringer i denne unikke krise.

Torsdag den 19. marts kl. 14.00-15.30:
Den internationale dimension på skolen – hvordan? (lærere og skoleledere)
v/Jakob Clausager Jensen, International konsulent Efterskoleforeningen
Hvordan kan man arbejde med globalt udsyn som en del af elevernes undervisning, dagligdag og rejser? Deltagerne får inspiration til globalt samarbejde, værktøjer samt konkrete aktiviteter i forhold til undervisningen. Vi kigger blandt andet på undervisningen, hvordan man nemt finder samarbejdspartnere i hele verden, brugen af eTwinning som samarbejdsportal med europæiske skoleklasser, gæstelærere/volontører fra Europa, Erasmus+ og Nordplus-programmerne, rejser og verdensmålene.

Torsdag den 19. marts kl. 11.00-12.00:
Arbejdet i Europa-Parlamentet set fra et medlem af Europa-Parlamentet (elever og lærere)
v/Karen Melchior (MEP) Det Radikale Venstre
Præsentation af hendes politiske arbejde i Europa-Parlamentet – og hvordan det foregår nu med corona lockdown. Hvordan Europa-Parlamentet indgår i lovgivningsprocessen. Hvad Europa-Parlamentets rolle er og ikke er omkring corona samt klimadebatten, flygtningedebatten og budgetforhandlingerne set fra Karens position i Europa-Parlamentet. Herudover kommer vi forbi Karens politiske prioriteter på det digitale område, som er databeskyttelse, kunstig intelligens og regulering af digitale platforme som Facebook, YouTube og eBay.